Communicatie Over Dierbaren!!!

En daar gaat het al zo een kant op dat het een vechtscheiding wordt, of gewoon weg is geworden. Jullie toneelspelletje waarin jullie het lef hebben Onze Kinderen op het spel te zetten. Een spel waarin je Kinderen op het spel worden gezet is niet te accepteren en het is al te schunnig voor woorden dat het in nee-derland bestaat. Ik heb geen idee waar jullie dat lef vandaan denken te halen zekers niet na het constateren dat jullie jezelf hebben laten degraderen tot een adviserend orgaan. Wel vonnissen uitschrijven waar feitelijk niemand zich aan hoeft te houden, want de consequenties die er zouden behoren te zijn zoals de dwangsom, of de gijzelingsneming zijn vaak kwesties van kwijtschelden of geheel niet toegepast. Jos Aalders had zeven beschikkingen dat hij Jonas weer mocht gaan zien. En daar bleef het bij. Daar zet justitie en rechtspraak zichzelf aardig mee te kijk.

Dat de raad al het toneelspelletje begon buiten de rechtzaal, was mij al duidelijk. Een “Mark Rutte” kwestie was voor het begin van de zitting een geweldige verstoring van de basis inputcondities voor een stuk communicatie. U liet door het ingrijpen van die twee politie. Mijn twee afsluitende opmerkingen van beide zittingen onder uw “leiding/lijding” behoren nog ruimschoots door uw hoofd te galmen. Gezien het feit dat er nog nooit is gebleken waar haar Mishandeling van Ons Landelijke Alarmnummer goed voor is geweest, geeft wederom weer het ernstig TRAUMATISERENDE karakter van jullie manier van de wet toepassen aan. De graad waarin jullie nog totaal niks hebben beoordeeld of onderzocht volgens art. 3.3 Jeugdwet geeft ook weer blijk van het feiteloze en ongefundeerde MENSEN- EN KINDERRECHTENSCHENDINGEN. Inmiddels ben ik op 47 artikelen gekomen. Ik heb ze genoemd in de rechtzaal toen u mij wilde beperken in mijn lengte van mijn pleidooi. Zelfs daartoe bleek u instaat te zijn. Een gewone Biologische Vader die opkomt voor zijn kinderen beperken in zijn pleidooi en zijn zijde van het verhaal. Als dit in de natuur zou gebeuren, dan zou het een veel duidelijkere kwestie zijn geworden. Het zou zelfs in zijn geheel geen probleem of uitdaging zijn om op te lossen. Enkel wat u daar in de rechtzaal laat geschieden is mensonterend, beledigend en ook nog eens een getuigenis van het schokkende waarheid achter dit ernstig gemeenschapsgeld vernietigende systeem. Als een moeder met zo een psychiatrisch verleden als die van Lisette De W. op zo een makkelijke manier dit systeem kan en mag gebruiken om willens en wetens de Mensen- en Kinderrechten van deze twee Minderjarige Kinderen te mogen schenden. Haar verleden welke ze mij als eerste persoon heeft verteld, van 9 jaar incest doet haar gedrag geweldig duidelijk maken. Zij houdt deze primaire informatie aangaande haar gedrag en haar beleving van deze wereld prachtig achter. Wederom een blijk waardoor u geen rechtspraak kunt spreken in deze kwestie. En als mijn Oprechtheid en Eerlijkheid enkel tegen mij gebruikt blijken te kunnen worden.  Van haar 8ste tot en met haar 17 de jaar zijn volgens haar verhaal geweest de jaren dat zij Incest mocht overkomen cq ervaren. Er zijn meer dan voldoende overduidelijke redenen dat er met deze brieke (Friesisme) communicatie feitelijk nooit mogelijk. Ik heb u enkel de kans gegeven om u te bewijzen. En het lijkt me overduidelijk dat het u niet gelukt is om respect te ontvangen van mij. En dit allemaal overduidelijk met feiten onderbouwd.

Er is nog nooit gebleken dat ik een “foute”vader ben of iets. Een Onschuldige veroordeling op aanname van Douwe Jansen was al bijzonder genoeg. Een uitspraak die zelfs in hoger beroep op 19 december 2017 zelfs toe staat dat als iemand je staat op te wachten zelfs, tussen jou en je Kind mag komen te staan en dan er zelfs beloond voor wordt. Dit is inhoudelijk nog schokkender als de verhalen bekend zouden zijn. Enkel dat werkt niet zo bij justitie, daar zijn ze nog niet ingesteld op. Ze geven hoofdzakelijk blijk van het eng te vinden, dat jullie niet eens meer inzien wat jullie veroorzaken. En wederom zal ik u hierbij mijn hulp aan het systeem aanbieden om het systeem inzicht te geven in wat en hoe ze het veroorzaakt. Het lijkt ook wel dat de angst sfeer welke bekend is in de jeugdzorg ook hier zijn invloeden heeft. En dat wat Rechter Van Eerde heeft gedaan met die zitting in Zwolle op die woensdag voor mijn feitelijke vrijlating is geweldig schunnig. Het systeem zet zich in deze kwestie optimaal voor schut. Alleen al het feit dat u (K Van Leeuwen) het lef heeft gehad mij nogmaals uit te nodigen, dat gaat alles al veel te ver. En nu blijkt dat het systeem geheel niet capabel is om in dit soort situaties momenteel nog steeds en al feitelijk al drie jaar onduidelijk en zelfs totaal onbekend is iets te betekenen voor de Minderjarige Kinderen in kwestie. Dit maakt het volgens Aristoteles de Filosoof en wetenschapper een van de zwaarste mogelijke psychologische karaktertesten die er bestaat. Het hoogste doel volgens hem is dan geluk in de vorm van begrip en de situatie begrijpende. Dit facet is voor mij in al die tijd nog overal buiten bereik van Mij gebleven. Ik weet nog steeds niet waar dit nu eigenlijk overgaat, er is in 2016 een begeleide omgangsregeling geweest, waarmee ze mij geheel in ongewisse hebben gelaten. Dat is toen ook de reden voor mij geweest welke ik meer dan duidelijk had gesteld aan de medewerkers van jeugdhulp Drachten. En daarna zijn zij dat volledig vergeten vast te leggen in hun rapportage. Daarnaast Heb ik hun nog mijn diagnose van toen dat jaar van 19 januari 2016 aangeboden. Toch hebben hun de inspiratie gehad dit niet eens van mij aan te nemen. Gewoon analoog en vooral in de oldschool manier van overhandigen. Ze weigerde gewoon. Het leek wel als of ze zich betrapt voelde op hun rapport. Mogelijk is dit u nog nooit ter ore of kennis gekomen. Het zou haast wel opzet kunnen lijken. Lisette heeft dit functioneren van het jeugdzorg systeem welke zich weigert aan te passen aan het menselijke Fatsoen en Respect.Eerlijkheid niet eens durven noemen, want dit is gewoon puur valsheid in geschrifte. Ze hebben nergens hun verantwoordelijkheid genomen tot het samen bijhouden van hun dossier. Ik draag geheel geen verantwoordelijkheid voor dit dossier. Dus hoogst waarschijnlijk ook niet voor het dossier welke is gevormd hoofdzakelijk door het 112 belgedrag van Lisette De W. En gezien het feit dat zij de verantwoordelijke Moeder behoort te zijn  in deze kwestie maakt het voor haar een uitgesproken kans om het “functioneren ” van dit systeem naar haar hand te stellen. Ze gebruikt letterlijk haar kennis waar de pijnlijkste plek van Mij zit. En u hoort volgens rechtspraak.nl daar geen nog grotere EENZIJDIGE VECHTSCHEIDING van te maken. Ik weet niet welke feiten u nog meer denkt te hebben te negeren om tot de constatering te komen dat dit meer dan voldoende tot een VECHTSCHEIDING BENOEMD HOORT TE GAAN WORDEN. Deze kinderen doet u op de meest fantastische ongekend veel schade aan zelfs zonder enige feitelijk geverifieerde redenen. Ik heb het volgens mij prachtige pleidooi van 21 mei 12:00 2019 meer dan duidelijk laten zien, tot wat voor een mens ik gegroeid ben in alle ervaring  met dit uiterst bijzondere en onverantwoorde systeem. Feitelijk is de oplossing gewoon communiceren en elkaar Respecteren. Dit heb ik in die twee vertoningen van u van 15 oktober 2018 en 21 mei 2019 geheel niet vernomen. Het is een uiterst schokkende kwestie die dus volgens Aristoteles op het hoogste niveau zit van Psychologisch Foltering. En gezien het feit dat u het overduidelijk volgens mijn mening en ervaring er op aan heeft laten komen, heb ik u in staat van beschuldiging te stellen van Mensenrechten en Kinderrechtenschending sinds 15 oktober 2018. Dit geldt dan ook voor Jayda Charlize Kaptijn en Tristan Morgan Kaptijn. Dus feitelijk zelfs voor drie personen met de Nederlandse nationaliteit. Uw waarden zijn gericht op uw werk, in deze kwestie natuurlijk, enkel komen die zeer wel bijna geheel niet overeen met mijn waarden zoals Eerlijkheid, Fatsoen, Respect, Betrouwbaarheid. Zodoende kunt u nu naar uw zelf toe verantwoorden dat u het lef heeft zo te functioneren zoals u mij dat heeft laten zien. En gelukkig is een ieder verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.

Mijn gedrag is gezien de inhoudsloosheid voor mijn kennis en ervaring van deze kwestie feitelijk hoogst opmerkelijk te noemen. Ik hoor ruimschoots beloond te worden voor mijn groei en leerproces zoals ik daar getuigenis van geef. En dan wordt ik in de rechtzaal onder uw toezicht weerhouden om te gemoedsrust terug te brengen. Jullie hebben me als Vuil behandeld. Afgevoerd als een beest, separaat van alle fatsoen van communicatie. Toen op 15 oktober 2018 en op 21 mei 2019 zelfs nog schokkender. En nog bleef ik voor reden vatbaar en capabel tot communicatie. Als voorbeeld is wel leuk om te vermelden dat deze Moeder mij heeft voorzien van een letterlijke verklaring van OORLOG welke ze na die tijd is gaan toepassen. En als jullie alle blijk geven dat jullie niks kunnen met zo een simpele kwestie als deze brengt dan de noodzaak voor deze Kinderen naar boven, waarin ik op niet reguliere wijze heb te gaan handelen in deze kwestie. Jullie bieden niks anders, en met een systeem welke zo durft te functioneren als jullie dat doen mag en durf ik niet meer nog meer Levensbedreigend getraumatiseerd te gaan worden. Enkel dan hebben jullie mij nog de toestemming te geven om mijn Kinderen volgens dit systeem redeloos op te geven. En dan kan ik met die verklaring het volgende systeem in te gaan stappen, omdat opgeven geen optie is.

Oke als eerst gepost op de dag na de uitspraak, want ze hebben eens een keer een uitspraak vervroegd. Ipv 21 mei 2019 en dan vijf weken later, ik heb er nooit meer over nagedacht. mei heeft 31 dagen, dus 10 plus 19 dagen in juni van de uiteindelijke uitspraak. Dus dat is 29 dagen, dat is vier weken en een dag. En ze hadden iets van globaal vijf weken gezegd. dat zou dus 5 maal 7 zijn en vijf en dertig. Zes dagen te vroeg, wat bijzonder…

 

Als Ik iets voor mijn Kinderen doe, dan doe ik dat maar om een Enkel Reden…:Uit Liefde!!!

En zo word je door je ervaring en je kennis weer in een contact gebracht met een systeem die zich al op zijn gruwelijkst heeft laten zien… En die rechter houdt het lijkt wel overal rekening mee behalve Menselijke Gevoelens en Emoties. Ik heb nog geen certificaat gehaald, enkel wel allemaal al iets te veel en eindeloos doelloos beleefd. Ze kunnen niks aantonen, ze communiceren vaak geheel niet of zeer weinig. Er zijn al veel te veel bewijzen van het algemeen functioneren van de Zorg voor onze Jeugd. Zelfzuchtig is dan nog een facet van de angstsfeer die er bij dit soort organen hangt overal en altijd. Regeltjes, Regeltje en nog meer regeltjes, waar we vroeger van leerde dat is tegenwoordig uit den Boze. Zwarte piet mag ook niet meer, omdat we in een democratie leven een de minderheid het voor het zeggen heeft. Jeetje alweer afgeleid.

Ik zou gaan schrijven over wat je als Ouder normaal gesproken doet. Alles vol Liefde en Met Minstens HaRT en Ziel en dan vooral voor je kind(-eren ). Dan kom je in de rechtbank en dan worden alle condities die getuigen van rekening houden met de daadwerkelijke input condities voor correcte communicatie gewoon foetsie zijn., enkel ook dat lijkt nergens heen te gaan. Alles wordt gewoon niet anders meer te ervaren dan een fantastisch potje pesten. En met mijn situatie weten zij heus wel wat Stress met je doet. En mijn Eerlijkheid wordt weer tegen mij gebruikt. Lekker de ASS-er pesten. Dat durven ze wel als ze toch geen verantwoordelijkheidsgevoel horen te ervaren. En daar waar we onze kinderen op school met Gouden Regels en zo proberen te beschermen tegen dit gedrag tussen kinderen in, daar gaan we enkel met de voorbeeldfunctie van de overheid aan de haal en die gaat het gewoon daadwerkelijk zelf uitvoeren. Gewone pure pesterijen, dus dan heb ik verantwoordelijk te gaan stellen. Als ze durven te beslissen, dan enkel goed want het gaat trouwens over Onze Dierbaren en niet over geldbronnen van uitzonderlijke origine… of te wel Over de rug van Onze Dierbaren. Dus dat afgerekend worden voor Onmenselijk gedrag, dan heb ik dat schijnbaar te gaan bewijzen. Graag zelfs…

Hoe kun je iemand die zover van mij afstaat, dergelijke oordelen over mij aannemen als de Waarheid? Wat hebben ze nu echt tegen mij, een melding van een directrice welke de grootste leugens over mij zoals Pedofilie en Incestpleger over mij rond roddelde. Een melding van de politie welke zijn partijdigheid ook wel duidelijk heeft laten blijken. Een politie die zich in alle onschuld altijd weer sensatie belust komt uitdagen, en ze hebben niet eens door hoe ze zichzelf beschadigen en maar blijven denken dat ze goed bezig zijn. Misschien eens op papier het puntsgewijs neerzetten. We hebben ons gewoon te gaan beschermen tegen het “functioneren” van je ?Eigen? overheid. Een systeem welke zo durft te functioneren vraagt om verbetering. De feiten kunnen ze niet meer ontkennen. De meeste verhalen zijn ernstige schendingen van Mensenrechten te noemen, of nee erger nog het zijn SCHENDINGEN VAN MENSENRECHTEN VOLGENS UVRM, EVRM en  IVRK. Dus nooit erg genoeg om gewoon maar aan de kant te schuiven. Het gaat over Onze Kinderen. Dus Nu actie en nu opstaan voor de Rechten van Onze Kinderen die zo ernstig beschadigd worden over een mening. En justitie laat dat maar al te goed en graag toe, want een ze verdienen er vast wel weer geld aan. Wat heeft mijn verblijf in de bak of Bajes wel niet gekost. Die declareren vast wel weer op hun creatieve manier. Op een uithuisplaatsing worden bakken met geld verdiend, een anderhalveton per jaar, en een paar van dat soort zaken en jeugdzorg kan zijn bestaansrecht op basis van materialisme weer verantwoorden. Enkel horen zij zich bezig te houden met het Authentieke Kind, 

?

Dat wat er aankomt… want het systeem is zo voorspelbaar als het maar kan.

Ja dan zou ik hier mijn verdediging doen voor mijn kinderen, omdat de rechter overduidelijk niet kan omgaan met Mij. Ik heb het functioneren van deze rechter K Van Leeuwen duidelijk meer dan ruimschoots in twijfel getrokken, met feiten, met blijkbaar getolereerde misbruik in veelvoud van haar 112-abonnement. En dat terwijl het voor Ons toch echt als Niet Tolereerbaar wordt ervaren en zelfs strafbaar. En dit is maar een facet van de 57 die zeker niet straalt als een Diamant.

Hoe kan zo een rechter nu nog ooit recht spreken als ze al niet het verhaal van Horen en Weder horen toepast. De inputcondities voor een goed gesprek worden bij het binnenkomen al verstoord omdat ik de Dame van De raad zich in een bijzonder situatie heeft gebracht. Het is een rustige rommelige tijd met een wachttijd of vakantie tijd van vijf weken voordat K van Leeuwen weer een andere manier gaat vinden om Mensenrechten te schenden, en zich Logonomisch op afstand van de wet te blijven! Mooi in scene gezet en uitgevoerd, feitelijk gewoon ingespeeld op het menselijk gedrag. Oftewel gewoon zelfs bekeken hoe jij het makkelijkste het hardst geraakt kan worden. Dit had niks meer te maken met recht of krom. Ik zou iets anders gaan typen, dus ik sluit even af… Met een wens aan Iedereen op een Rijk Liefdevol Leven, elke dag weer…!!!