Onze bijdrage aan hun zelfverrijkende “koningshuis” dat niet hoort te bestaan.

Ik gooi gewoon een opmerking erin om een indicatie te krijgen van Nee-derland. Koning willem drie had als bijnaam Koning Gorilla. Hoofdzakelijk gericht op materialisme, drank en vrouwen heeft hij voor zeker 120 buitenechtelijke Kinderen gezorgd. Die zullen in die tijd wel aan hun lot zijn overgelaten, bernard heeft nog geprobeerd ze wat te ondersteunen, dacht ik te weten. Hij was de vader van Wilhelmina en had zelf aardig wat dood geboren of vroeg gestorven Kinderen met zijn Nicht. Echt ik vind de geschiedenis van ons “koningshuis” zo ongekend dat we ze allang aan de kant hadden moeten zetten. Ze belazeren gewoon in ons gezicht het Volk van Nederland, Het Volk. Dit is al een gruwelijkse versie van hun vernederlandsenbehandeling van Ons Volk. En hoe het zichzelf verrijkt … ongekend. De behandeling van Johan Friso, zijn mysterieuze dood, dat hij niet is bij gezet bij de familie en dat hij gewoon maar een plekje heeft op een begraafplaats van Het Volk. De Honden van deze “familie” kregen een betere plek op Soestdijk. Soestdijk hebben ze van het Volk gekregen en laten ze door het Volk onderhouden!!! Een paleis zo groot, waar hadden ze het aan kunnen verdienen? Het is zelfs zo erg dat het niet alleen rammelt, enkel vooral ook al volledig aan het ingestort zou behoren te zijn. In de stamboom is nergens een link te maken tussen Oranje( Frankrijk) en Nassau( Duitsland. En ze blijven maar geld krijgen om zichzelf een koningsleven aan te meten.

Concept brief aan Justitie… Ik heb de Eer aan mezelf te houden.

De vorige keer dat ik had op te geven uit zelfbehoud was in 2008. Ik heb daar nog jaren beïnvloeding van gehaden zeker niet direct naar het Positieve. Het heeft gevoel gehad als “ook” Mijn Dochter Nicky opgeven. Je je “Eigen” Kind opgeven. Ik weet niet eens of ik in cassatie ben gegaan. Het voor mijn zoveelste hoger beroep kwam tot zijn beschikking of uitspraak. Ik zou nog steeds het verschil niet weten. Latijnse kreten voor een zitting. Vraag me niet wat pro forma betekent. Net als familierecht, een inhoudelijke zitting heeft ook werkelijk geen inhoud in het NEE-derlandse FamilieRecht. Krommer kan echt niet. Ik zou jullie nog een kans geven, enkel zoals ik jullie nu heb mogen meemaken, kan ik niet eens een bestaansrecht voor jullie meer verzinnen. Enkel mocht ik een advocate treffen op piketdienst een advocate welke ik nog wel wilde proberen. Ze kwam me wel Oprecht over en ik durfde daar weer Hoop op in te zetten. Ik zou feitelijk 21 mei 2019 al dit circuit van Onmenselijke Gruwelijkse Psychologische Foltering afsluiten. Hoeveel c’s hebben er voor PTSS te komen staan? Ik had op mijn manier uitgezocht of het een kans had in nee-derland om nog iets voor Mijn Kinderen te gaan betekenen. Feitelijk gaf ik alleen het justitie en jeugdzorg beleid door de raad voor de kinderbescherming uitgevoerd op. En nu heb ik ook weer uit zelf behoud nu ook justitie op feiten op te geven. Een hoger beroep nodig hebben om achter de reden van het relaas van Mevrouw De Witte en Helmantel te komen. Ze hadden Toen in tweeduizend acht. Elf jaar geleden inmiddels.

Twee toneelstukjes mogen meemaken onder het geweldige beleid van k van leeuwen uitgevoerd. Nog nooit zo afschuwelijk Onmenselijk behandeld. Ik had na 15 oktober 2018 nog met de rechtbank gemaild. Dat ik nog nooit zo onfatsoenlijk en Onmenselijk ben behandeld door een rechter. Ik kon niet meer ontkomen aan puur discriminerend gedrag naar Mij als Vader. Nu heeft Douwe Jansen ook nog wel een zeer hoge scoren gemaakt met zijn “ dan neem ik dat maar aan-verhaal aanname veroordeling. Een filmscript van Butt Spencer en Terrence Hill script zou er nog een puntje aan kunnen zuigen… nee als jullie niet het Fatsoen hebben rekening met de Mens te houden die jullie in jullie Monopoliepositie misbruiken en verkrachten op psychologische oorlogsvoeringswijze, dan heb ik mijn Waardigheid te koesteren en jullie te bypassen. Ik vereer jullie met verrijking welke jullie niet als feedback willen ervaren. DAn heb ik jullie in bescherming te nemen tegen over jullie zelf en mezelf te beschermen tegen nog meer ONRECHTVAARDIGHEID. En dan vooral op de meest logische manier. Ik geef jullie inhoudelijk, feitelijk en wettelijk op. 3:33 en ik lig dit te typen in bed naast mijn Meisje. Gelukkig ben ik niet gek, en heb ik veel geleerd van voorheen behaalde resultaten welke feitelijk garantie gaven op nog meer falen van jullie. Ik heb Nee-derland niet behoed van nog een hogere en vooral grotere schadeclaim. Mijn Feitelijke schadeclaim zou Mijn Kinderen een riant Leven geven, enkel heeft het juridische kaartenhuis van jullie eerst in Elkaar te storten, voordat dit doordrinkt in jullie bewustzijn. Willen jullie nog weten waar jullie systeem verbetering behoeft, vergoedt mijn Schadeclaim en die van Mijn Kinderen en dan zal ik het jullie haar fijn uit de doeken doen. Een jaar geleden kwam ik op ongeveer 4.500.000 €. Dat leek mij heel billijk. Even rekenen hoor. Daar komt nu een 1.800.000 € per jaar bij. Dat jullie doen alsof een Bio-logische Vader weinig of geen waarde heeft in de Opvoeding van Kinderen, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dus ik gaf jullie nog een kans en die hadden jullie niet nog schokkender kunnen verprutsen. Echt een schoolboek zo direct een bestseller worden als deze wordt gepubliceerd. En als jullie het fatsoen hebben dan nemen jullie mijn tweede aanbod van hulp aan jullie ernstig zieke functioneren van justitie en jeugdzorg, nee ik weet het niet eens of het wel ziek is, aan dat jullie mij gaan helpen met publiceren en compenseren. En het mooiste is dat als jullie het bestaan van internet ontkennen, jullie jezelf onschuldig zouden kunnen wanen. Echt zoals dit is gaan verlopen, daar zijn jullie verantwoordelijk voor. Ik weet niet eens waar het overgaat.

Dus ik heb me uit dit nergens feitelijk opgefundeerde circus waarvan de Reden hoogst waarschijnlijk moverend is, terug te trekken. Vooral omdat ik meer dan feitelijke vertoningen heb moeten meemaken onder het bewind van k van leeuwen. Onbeschoft, discriminerend en gewoon schokkend afschuwelijk.

Dat jullie het (de kwestie rond deze kinderen) al zo ver hebben laten komen is al schokkend genoeg en het houdt maar niet op. Dit circus is niet geinitieerd door mijn verantwoordelijkheid, en ik ben het verder gewoon echt niet aan te rekenen. Enkel rekenen jullie deze twee Minderjarigen af op al veel te lang, onverantwoord en gewoon zonder reden op het verhaal en ervaring van de Moeder. De Moeder weet dat ze dit familiedrama is begonnen begin 2016. Als ik haar dan mail met een waarschuwing in december 2017 naar Vooral Rene Helmantel toe, waar ik zelf meer naar gehandeld heb, dan dat zij de waarschuwing hebben begrepen. Ik ben na die tijd veelal geheel letterlijk mezelf uit het leven gehouden van Onze Kinderen. Politie is niet de beste oplossing als ze al eindeloos gekleurd op een melding afgaan. Het lijkt me niet echt iets wat dagelijks door de politie wordt ervaren. Dat als er een melding gedaan wordt van een aankomend Familiedrama Oldemarkt, dat daar dan over gemaild wordt. Dat dat vanuit mijn intentie hiermee als KLOKKENLUIDER VAN DIT fAMILIEDRAMA. iK HEB AL NET EVEN TE VEEL ERVARING met jeugdzorg en justitie via de vechtscheidingen van mijn Bio-logische Kinderen, dat het natuurlijk niet uit te leggen is op enig andere manier. Deze interpretatie van jullie is totaal niet uit te leggen, als jullie mij niet alleen hadden veroordeeld over een titel van een e-mail. Als jullie die 15 mailtjes eens inhoudelijk waren gaan lezen dan klopt er geheel niks meer van mijn volgens jullie MOORDZUCHTIGE INTENTIES VAN MIJ. Die interpretatie hadden jullie allang in dit dossier kunnen stoppen, want ik heb mijn verhaal wel gedaan. Bijvoorbeeld op 3 september 2017, toen ik even een Paars Anemoontje kwam aanbieden en ik voor de tweede keer in Oldemarkt was ever. 5 juni 2017 kwam ik er op een spectaculair mooie manier achter waar mijn Kinderen wonen. Lisette de Witte is met mijn Kinderen op 21 december 2016 plots gaan verhuizen. Ik had al in geen tijden mijn Kinderen gezien, laat staan dat ik zou kunnen weten waarom. Ik was niet eens welkom geweest op de zesde verjaardag van Onze Dochter Jayda Charlize. Daar heb ik nog wel foto,s van. Door een buurvrouw gemaakt, en ik sta voor het huis op de openbare trottoir met een spandoek, Jayda te feliciteren met haar zesde Verjaardag. Kijk naar de rest van het dossier en dan vooral naar alle meldingen van Mevrouw en Meneer De witte en Helmantel. Zij hebben telkens 112 gebeld voor zelfs een situatie waarin ik niet eens aanwezig was in Nederland. En maar weer een busje van de politie langs laten komen, twee man sterk, door Ons Gemeenschapsgeld gefinancierd. Als we de letter van de wet volgen zou dit zelfs strafbaar zijn, enkel wordt de dader in kwestie schijnbaar eindeloos beschermd en een slachtoffer verder geofferd. Dat ik niet eens het primaire slachtoffer ben lijkt me met twee Minderjarige Kinderen in kwestie wel duidelijk. Deze kwestie had allang in een goed functionerend stuk van jeugdbescherming behoren te zitten, enkel ik mag van veiligthuis tot twee keer toe niet eens mijn zorgen bij hun kwijt. Laat staan dat ik een zorgmelding mocht doen. School had al een zorgmelding gemaakt, van het feit dat de kinderen in drie maanden een angst voor hun Vader zouden hebben opgebouwd. Er is meer dan voldoende dossier van al dit alles. Dus waar willen jullie nog meer gemeenschapsgeld aan vernietigen. Al die politie acties, mijn verblijf in de gevangenis op basis van een aanname van Douwe Jansen. (politierechter 5 april 2017), het misbruik van 112 wat jullie blijkbaar toelaten. Ect ect… een wonderbaarlijk verhaal wat jullie denken dat jullie mij dit zomaar kunnen aandoen. Aannames en speculatie, en dan ook nog zo een rechercheur Smit heette hij schijnbaar. Het had een verhaaltje uit de Matrix kunnen zijn. Nee van dit verhaal ga je waarschijnlijk niks meer vernemen volgens hem, tijdens of na de afname van het zwembadverhaal van Rene Helmantel. Hij had veroordeeld behoren te worden voor het verstoren van die rust. Als ik hun getuigen had kunnen spreken, dan had ik die ook het andere perspectief van die situatie die hij wel dacht te kunnen beoordelen. Het veroordelen durven jullie aan niet gecertificeerde “Rechters” over te laten, zoals deze man uit Drachten. Hoe durven jullie hem zo voor dit absoluut foute karretje te spannen.

Overheid houdt niet Over!!!

Zo typisch overheid… de enne maakt een foutje en creëert een lawine van gevolgen, waar die zich dan snel voor verbergt… overal worden mensen gesloopt door het “functioneren” van Onze Overheden. De structuur van goed doen is bewezen achter de rug. Overheid verantwoordt zijn bestaan op klachtenprocedures en andere handelingen gebaseerd op hun wanbeleid. Tijd dat we een andere koers gaan varen met deze overheden zijn we al jaren op ramkoers!!! En zij nemen dat schijnbaar niet aan… durven het niet aan te nemen of ze nemen het aan en stoppen het snel in de Doofpot… en Ons maar er verantwoordelijk voor stellen. Bij elk gesprek met de overheid heb je jezelf in te dekken met geluidsopnamen te maken omdat ze gewoon weg niet meer( allang al niet meer) op hun kunnen vertrouwen. Zou dit dan de manier zijn om collectief tegen hun te strijden. Onze eigen overheid die het zo goed met ons voorhebben. Ik ben benieuwd hoe zij hun definitie van goed doen voor Ons hebben geformuleerd!!! Ooit een uur gezetten bij Van Selm of zo. Burgermeester van Opsterland, samen met Saskia nog wat, zo die op de meest geweldige wijze Onze klachten afdoet. En dit lijkt wel een geautomatiseerde handeling die deze ondernemers voor onze Mede-landers ernstig in problemen hebben gebracht… Dat is toch wat he, zulke ongekende beschuldigingen krijgen terwijl je gewoon oprecht en vooral Eerlijk Kinderen van werkende Ouders probeert op te vangen naar Eer en Geweten. Die Eed van ambtenaren zou inmiddels geen waarde meer hebben, terwijl het feitelijk enkel gaat om wat uitgesproken woorden. Het gaat allemaal gewoon zover dat als je hun inhoudsloze Eed of Belofte niet heb afgelegd ze je gewoon bot en loos mogen beschuldigen van Fraude… hou toch op zeg…
Zij houden iets instant wat al flink lang zo loopt, jaren in zo een situatie doet je niet goed. Ga eens kijken naar een jaar in de bijstand. Of jaren in de bijstand of zelfs onder dat niveau… dat wil je een ondernemer niet aandoen, laat staan een alleenstaande ouder. De scheidingscultuur is legendarisch geworden door Roofbouw op de Samenleving. Een overheidsdienst die ons niet dient. Een overheid hoort toch Het Volk te dienen of hebben ze daar nog een ander artikel van de Grondwet anders dan dat fameuze artikel 120. Die feitelijk niet alleen de Grondwet uitzet, nee ook nog eens het hele rechtssysteem een totaal krom systeem maakt… Echt voor wie is heden ten dagen nog de overheid? Het lijkt wel enkel voor het behoud van hun financiële situatie, voor nog meer bureaucratie en voor nog meer gemeenschapsgeld vernietiging. We hebben niet eens meer te bewijzen, want er is internet. Er zijn bewijzen te over. Na zo een uurtje van de tijd van de Burgermeester waarvan ik dacht dat ze de laatste strohalm was om De situatie rond de Kinderen veilig te stellen… ze doen me in vertrouwen met een kluitje in het riet sturen en nooit meer denken van hoe zou het met deze persoon en zijn Kinderen trouwens ook. Gewoon weggestuurd naar uiteindelijk een flop van een “begeleide” omgangsregeling welke opsterland had uitgeschreven in de naam van Jannie Eppinga of Alex Koopen. Nooit dat ik die reden van ze heb vernomen, enkel wel dat is zekers mogelijk dat ze hun reden hebben genoemd, terwijl die voor mij gewoon onmogelijk was om te accepteren omdat die onmogelijk was in mijn ogen. Enkel in dit systeem was de reden aangedragen door Lisette de W. Grootste misdadiger in het Leven van haar eigen Kinderen. En gewoon op feiten gebaseerd. Niet meer te ontkennen of dat ik aangevallen ga worden met verhalen als Laster en Smaad. Ik vermeld enkel haar daden en haar verantwoordelijkheden daarvan. Mij dan verantwoordelijk maken voor het communiceren van deze feiten en MENSENRECHTENSCHENDINGEN terwijl zij zich volledig juridisch laat indekken in een Fort van GEEN communicatie.

Oke ik ga afsluiten en verder met publiceren van de door mij ervaren Onrechtvaardigheden. Geld boven Menselijke behandeling, geld boven Mensenrechten, geld boven alles want anders is de economie niet goed en gaat het niet goed met HET VOLK VAN NEDERLAND. Als of de economie een maatstaaf is voor het WELZIJN VAN DE SAMENLEVING VAN nee-derland. Het VOLK HOORT NEDERLAND TE MAKEN. Niet het wanbeleid van deze met angst en regeltjes bij elkaar gehouden kantoortjes vol ANGST EN WANBELEID!!!