Ik probeer inhoudelijk te schrijven en dan krijg ik oppervlakkige beschuldigingen terug… heel Bijzonder Apart!

Hoe kan ik nou echt inhoudelijk op mijn reacties welke ik van jullie krijg reageren als ze enkel volstaan met stickers en aantijgingen welke ik nog nooit in die 18,5 jaar hand in eigen boezem steken ben tegen gekomen. En ja ikprobeer meer dan oprecht bia vrienden en bekenden mezelf te legen. Te ontlasten of gewoon me op te ruimen en verwerkend van me af te schrijven. Kunnen jullie het uitsluiten dat met wat jullie van mij kennen, dat jullie zo kunnen en vooral mogen veroordelen. Allereerst van jezelf en daarna volgens de normen en waarden van Peter Jan Balkenellende!!! Want die heb ik me maar aangemeten via de Deugdenethiek op wikipedia…

Je leest iets stel ik me dan maar voor. Je wordt door de strekking of de woorden getriggerd door iets van mijn verwerkend schrijven. Je lest het en reageert met de groots mogelijke oppervlakkigheid en denkt daar dan iets mee te bereiken. Zo komen Karen, Norbert, je Moeder en blijkbaar mijn vader over. Ongekend veroordelen istoch niet zo netjes. Iemand vanuit jouw irritatie een aantijging aandoen welke kant nog wal raak slaat, ergens opgericht is of wat dan ook. Echt ik probeer er jullie nog iets mee te leren enkel waar is dan jullie reactie richting mij dan opgericht. Voor bedoeld of wat proberen jullie nu eigenlijk? Ikprobeer het nog te corrigeren enkel dat lijkt ook niet aan te komen. Dus als deze communicatie niet werkt, wat kunnen wij daar nog samen van leren. Leren is toch ookmaar een persoonlijk proces om doorheen te gaan en er beter uit te komen.

Ik hoop dat ikmogelijk iets mag duiden richting jullie. Reacties graagof zelfs kritiek. Enkel wel graag gefundeerd en ergens opgericht. Ikricht me opde Toekomst… en ik ervaar stuiterzinnen bij alles wat ikin die zin typ en onmogelijkheden qua correcties, dus ga uit van jullie vaardigheid om mij te kunnen volgen in mijn ovedracht van wat ik denk te begrijpen aan jullie. Ja ik dchrijf complex en daarmee denk ik ook wat begaafder dan velen anderen. Daar ben ik vorig jaar op gediagnosticeerd. En ik zit nog syeeds in hetproces van acceptatie en hoe het te gaan implanteren in mijn leven, Ons Leven.

Dus ikhoop op wat meer inhoudelijke reacties waar ikmeer van kan leren dan “: jij komt uit de bollenstreek dus ben jij Narcist!!!”.

Ikwens jullie veel zelfLiefde toe zondernaast jullie merkschoemen te gaan lopen. En zie het eens in wat ik probeer te duiden!!! Probeer eens met wat empathie in mijn teksten te gaan voelen. Ik deed toch niet voor niets de Anthony Fokkerschool in Voorburg opde Binckhorstlaan in feitelijk drie maanden… ikprobeer ook niet meer dom te zijn… en in evhte communicatie eb je toch vier dingen. De Zender, veelal ikzelf die berichten uitzend. Dan natuurlijk mijn berichten naar mijn blog voor een ieder te vernemen. En dan de Ontvanger. Dat lijken mij julliedie zo uitzonderlijk reageren. Jullie lijken eerder tereageren vanuit een Trigger uit jullieleven dan inhoudelijk op mijn teksten. Lees ze anders nog maar eens een keer of tien je zou ermogelijk van kunnen leren. En dan als Sluitstuk of Cornerstone DE FEEDBACK. En dat lijkt enkel een vaststaande diagnose te zijn waar jullie totaal niks kunnen uitsluiten. En als je in oneindige oplossingen zou willen gaan denken, denk dan eerst eens Positief. Ikschrijf positief om te kunnen verwerken, op advies van Mijn psychiater en dan krijg ik enkele bijzondere reacties terugwelke allen in de ogen van de waarnemer zijn. Wie ergert zich? Is het daarom een pluspunt of een minpunt. Een order of een disorder, een stoornis of een reactie op een storing. Waarom schrijf ik zo als ik schrijf. Omdat mijn gevoel het beste wordt omschreven door mijn Levenservaring. Ikgeef in feite al die FEEDBACK, die terugkoppeling van mijn evaringen en die willen jullie mij enkel negatief aanrekenen. Zeven dagen zitten voor proberen te communiceren met de Moeder van Onze twee minderjarige Kinderen leverde mij een bijzondere verrijking op… follow the money!!! En is gelddan hier de grondslag van. Ofis jullie motivatie om zo een beetje alles waar je niet op reageert negatief te ervaren… of de zwembad affaire, veroordeeld opeen aanname van een politierechter douwe jansen op 5 april 2017. Ik kwam enkel de eerste en de laatste vijf minuten van de zwemles bekijken en daarmee natuurlijk Jayda Charlize. De andere partij dacht dat ik als een pedofielnaar de kleedkamers wilde. Hoe komt hij op dat idee als ofikniet of totaal niet leerbaar ben…

Mensen nogmaals veel Liefde en tot inhoudsvolle reacties… dat is hem even voor vandaag!!!

Mag ik andere eens kijken hoe jullie schrijven en of ik dat enkel inhoudelijk onderuit mag halen. Je probeert en wordt afgestraft in een leerproces. Daar gaat hetopschen ook fout. Puurdat principe!!! Ikkijk echt uit naar jullie Reacties. Ik VERHEUG ME EROP!!!

Levenservaring of Narcist, een weet of een vraag als ik het wel neem!!!

Bijna te flauw voor woorden wordt ik op internet gediagnosticeerd als narcist. Nou dacht ik dat dat nooit een objectieve benadering zijn als je de primaire beweeggronden van mijn aanwezigheid hier al naar voren zou mogen brengen. Ik bracht ook al een versie naar voren waarin je met je levenservaring ook gewoon ruimschoots duidelijk bent geworden naar jezelf toe wie je bent en waar voor je staat. Als alle instanties die mij aantijgingen hebben geformuleerd zich wat mega meer holistisch zouden hebben gekeken naar mijn zijn, naar mijn drijfveren bijvoorbeeld. Dan zouden die internetpsychiaters geheid zonder enig certificaat dat allang al hebbenndoir zien. We nemen een verhaal en blijven daarop doorstoken tot dat er een bodem uit de mand gebrand is en dan hebben wij onze diagnose van Arnoud Michel Kaptijn. Dan borduur ik met jullie toestemming even verder op die gedachte. Nee het was zelfs mijn ervaring bij de ggz in wat was het 2017 of zo. Ik vroeg ze zeer nadrukkelijk of ze op advies van jeugdhulp drachten of ze een grondige goed onderbouwde diagnose voor mij kunnen opstellen. Zo een jong juffrouwtje erbij bij die psychiater even zonder naam. Zij dachten met hun manier van diagnosestellen dat ze er wel ass van konden maken. Ass is een nog grotere algemene vergaarbak dan pdd-nos voorheen was. Die pdd kennen jullie zelf wel uitzoeken toch wat dat nog zou kunnen betekenen. Enkel dat nos is nog veel duidelijker dat de psychiatrie het ook zekers nooit eenduidend hebben geweten. Not otherwise specifite als in niet anders omschreven. Alles wat ze zo snel niet konden specificeren werd in dit vergaarbakje van onomschreven gedaan. Zo een geweldige wetenschap is de Ware Psychiatrie. Ze konden dit niet uitsluiten terwijl ze wel wisten dat ik aan meer dan voldoende voldeed aan hun diagnostiek om dat dan te kunnen hebben. En dit ook en dat ook. Oke Hechtingsstoornis was totaal nooit uit te sluiten enkel dat werd hem niet.. Cptss lieten ze ook redenloos liggen, want de ggz heeft een diagnose nodig volgens hun diagnosesysteem om het meeste geld binnen te kunnen graaien. Het nog niet erkende PAS door de Nazi-bijbel of tewel dsm werd ook niet erkend omdat ze daar mogelijk ook niet naar verwezen werden door de in mijn leven primair aanwezige en primair bepalende omstandigheden. Dus die konden ze ook al niet uitsluiten. Dus een diagnose die specifiek vraagt om een eenduidende diagnose, daar wilde de verkeerd gemotiveerde ggz-ers niet aan meedoen. Voor zijndie zich verder willen inlezen of informeren in dit stukje. De ware psychiatrie op youtube heeft meer dan voor voldoende duidelijkheid qua hun diagnostiek. Oke nu even naar de andere kant van ook deze diagnose. Ze sluiten niks uit en gaan enkel met die verkeerde overtuiging op een primaire motivatie door op geld binnen graaien. Wat ik nu weer heb , ik kan niet lekker doortypen door te zien wat ik typ. En als ik omhoog scroll dan gaat de bende trillen maar oke. We proberen gewoon door te zetten. Dus drie volwaardige redenen om hun beleid of protocol totaal onderuit te halen. Dan hebben we natuurlijk die eerder genoemde primaire omstandigheden. Als die gewoon weg volgens hun protocol al uitgefaseerd kan worden, dan ga je al een secondairy denk gedachte verder specificeren. En dat gaat dan hun primaire diagnose worden. Begrijpen jullie ook wat dit allemaal al inhoud. Dat feitelijk alles met zorg dom weg onderuit gehaald wordt door hun eigen protocol. Dus mag ik dan zeggen dat als je bij de ggz werkt, je het primaire opzij mag zetten zonder het uit te kunnen sluiten. Dan ben je toch zelf allang al niet meer met een gedegen wetenschap bezig. Nu zou de geschiedenis van de ggz daar ook een geweldige bijdrage aan kunnen leveren.
Mogelijk is het dus dat al je zelfinzichten en zelfkennis je al meer dan genoeg zou hebben kunnen opleveren dat je voor die internetpsychiaters, bijna 17 miljoen mensen dan voor jou wel beter weten hoe het voor jou als wildvreemde precies in elkaar steekt. Ik zit nu echt op de wip of ik hier nog meer over kwijt wil. Het zou nu al duidelijk genoeg behoren te zijn. Niks is nog uit te sluiten. Enkel bij mij is de belevenis van deze haast waanzinnige wereld al op het niveau gekomen van hoe meer tegenslag, hoe meer je dat jezelf kan laten voeden als bemesting over een bed van Leven om optimaal tot Leven te kunnen gaan komen. Hoe meer onzinnige doorzichtige ongefundeerde en totaal feitenloze aantijgingen hoe meer je de Onmens erachter kan waarnemen. Het gaat niet meer om elkaar het gaat erom wie het meeste van de ander kan verdienen. En of verdienen nu verdienen betekent of gewoon geld kunnen graaien, ontvangen op een manier die niks met ook maar iets een Samenleving heeft te maken. Dit is een welbekende zin van mij. De NEE-derlandse Samenleving is druk bezig met Individualisme. Individualisme is ieder voor zich. Ieder is voor zich is niet of nooit Samen. Individue-en worden massaal belaagd door theoretische ongefundeerde onfeitelijke proberrsels die weer geld kunnen opleveren. Geldelijk belang gaat al jaren volgens het materialisme voor aan het Welzijn van Het Volk of het individue. Best schokkend enkel typisch westerse materialistische wereldmotiverende beweegredenen.Daarnasst zou ook een aantal jaren ervaring met dit systeem toch de nodige lessen kunnen hebben geleerd. Daarmee kan je tot het niveau of level of zelfs inzicht kunnen of mogelijk behoren te komen, dat je elke tegenslag feitelijk al direct laat inzien dat je ook deze Levensles mag gaan genieten. Celebrate every setback in Life/Live. Wat jaren incest zou je zo een mooi mens kunnen hebben gemaakt. Wat jaren geconfronteerd met het feit dat er andere waarden meer blijken te kunnen of te mogen “waard” te zijn in andere Waarden. Dus als je met dit soort instanties wordt geconfronteerd als die donderdlag bij Heldere Hemel dan kan je maar beter eerst eens een vertrouwensband met ze op proberen te bouwen. Leg deze dan ook even met een handtekening die ze toch niet gaan ondertekenen omdat ze hoogst waarschijnlijk weer bezig zijn met een anonieme melding. Ze weten dat ze fout bezig zijn. Dus laat ze dat maar inzien. Met ze in zee gaan is vanwege de andere motivatie en dus oo direct het andere perspectief zal dat uitkomen op het verzuipen van Onze Warme Ware Waarden. Eerlijkheid, Respect of gewoon Fatsoen zal dan al spoedig verzopen worden. En dat siert hun niet. Ze zien het ook nooit zo omdat ze dan hun eigen overtuiging dan de das omdoen. En zwemmen met een das daarom heb ik nog nooit ervaren als een mogelijkheid voor overleven.
Levenservaring wordt ook niet geschuwd om onderuit te halen. Zo wordt dus totaal niks naar een werkelijk spelend plaatje beoordeeld!!! Ze beginnen over de vijf pannetjes van agressie als je symptomen toont van het gemis van JE DIERBAARSTEN. Als je dus zo op Menselijk niveau gewoon geslachtofferd ma worden aan geldelijk gewin, een constructie om op een zeer OnEerlijke manier geld te kunnen genereren is dus afgerekend kunnen en mogen worden op MENS ZIJN. Want geld is belangrijker of zoiets. Klokkenluiders halen bijzondere misstanden aan en worden dan geofferd aan de overtuiging dat geld en de economie gerand staan voor het leed wat er achter zit. Ipv dat het een indicatie is van hoe het met een Volk gaat. Dus als je zo sterk bent geworden door oorzaak en gevolg nog van elkaar te kunnen scheiden dan hebben we het toch over fundamentele ontwrichting van de relatie. Een relatie die nooit inhoudelijk een beschrijving heeft gehad. Dan zou stranden of vastlopen eerder de inhoudelijke oorzaak zijn van het fundamentele overduidelijke getal van een op de twee huwelijken strand. Waar ging het over en wat ging er fout. Hoe kan dit nou ooit voor de cultuur van heden van dit verNEE-derland kunnen spreken. Wat spreekt nu echt nog voor dit land. Ships mag ik het doen en dan spoedig als hoge Boom geruimd mogen worden, want boven het maaiveld uitsteken is feitelijk altijd in hun plaatje passen van hun verdienmodel. Dus hoe zou het ooit nog verder komen als wij de vrijheid worden geboden van haast als ondergrondse te ontwikkelen om Het Volk van deze door en door corrupte klikmaatschappij naar het beeld van de achterhaalde DDR, dan krijg je fundamentele verschillen die nooit meer over te bruggen zijn, zelfs niet als je als Brugman kan praten. Door verkeerde motivaties gestimuleerde overtuigingen brengt elkaar niet veel dichterbij Elkaar dan een of feitelijk de materialistische verschillen. Geld is makkelijk en is zekers geen verzekering van Geluk, of je Vereerd voelen NEE-derlander in zijn algemeen..Communicatie zou veel kunnen redden als mensen maar niet zo overtuigd zouden zijn van hun bestaansrecht. Of als ze inzicht zouden kunnen hebben over hun Doel van hun Leven. Wasrom dan dat eeuwige zoeken naar externe redenen terwijl je die toch echt zou kunnen vinden in gewoon Jezelf! Als je jezelf hebt gevonden in een vriendenkring van gelijkDenkende en vooral Voelende Mensen, danksn je super werken aan jezelf. Zit ik wel op het goeie pad van mijn Leven. Wat gaat dit de Wereld opleveren? Wat gaat het in je Toekomst mogen bepalen.? Wat zouden allemaal bereikbare Levensdoelen kunnen zijn? Alsof we ze nu al in geen mijlen of wegen kunnen voorstellen wat Levensdoelen zouden kunnen zijn.
ik sluit deze uiting van me nu even af, om jullie de bedenktijd , ik ga posten en nog even doorlezen en verwerken… corrigeren kom ik ook soms ook nog wel eens aan toe!!!

Veel Liefde en Werkelijkheid aan jullie Allen toe gewenst! Van uit de staatsterreur gemeen te dronten en zelfs Swifterbant!!!

Arnoud Michel Kaptijn!!!

Winnaar of verliezers na ouderverstoting en bewuste kennisnegering.

Algemeen bekend is dat er in domme of gewone feiten enkel verliezers zijn in de tot stand gebrachte scheidingscultuur. De winnaars zijn feitelijk de overheden die hun declaraties wel weten en durven te plaatsen. DE advocaten, het griffie en de rechters. Zij denken tot hun Recht te kunnen komen om zichzelf tot stand te verheven van hun versie van feitelijke kromspraak. Als je dit recht durft te noemen heb je volgens mij geen geweten of wokkels als hersenkwabben. Verdraaiingen van ongekende soort en formaat. Het negeren van kennis voor wie er verantwoordelijk is voor de rechtspraak. Als ik Het volgens Joep Zander zo mag brengen, dan zou dat ook weer Het Volk zijn welke door het ingrediënt Van openbaarheid of openbaring te controleren te behoren te zijn naar een of zelfs De mogelijke Waarheid. Een volwaardige Volzin waar ik bekend mee ben geworden. Een Waarheid a la een spellingscorrectie een Warheid a la 2020. Wat is waar was ooit een geweldig spelletje van Henk Westbroek op radio drie. Wat zijn de feiten die achter gesloten deuren wordt bekonkeld. De reden van achter gesloten deuren is niet meer te vergelijken met de Schade welke dit Land, ( Lees Dit Volk) zichzelf heeft laten overkomen. Zij die het flink deden benoemde zichzelf tot adel. Tot adelstand verheven. Follow the Money door de geschiedenis heen heeft al laten blijken dat geld niet de verzekering van geluk is of zou kunnen worden. Om alle mogelijkheden maar eens te kennen of gelegenheid Of kans te bieden dat deze Er ook behoren te zijn. Gister vernam ik het woord. De monooplossingencultuur die geopperd wordt de deze vorm van kromspraak is nog discriminerender dan de wetenschap die zich laat typeren door de vele schappen van weten, als zijnde verschillende manieren van verklaren van bestuderende mediums en fenomenen. En als het met de heden ten daagse “weten”-schap niet meer valt aan te tonen of te Duidelijken dan is het direct een onverklaarbare of aan de kant geschoven weten. Kennis is er in een Wereld Wijd Web… donker of licht en wat digitaal nog meer allemaal zou kunnen. Een web van en ook inmiddels in beslaggenomen social Medium of Media. Zij vonden het woord Familiedrama uit zoals dat nu in dit NÉÉ-derland ter grondslag ligt aan de ondergang van het liefst alle angstculturen. De angst gisteren vernomen in een Dissociative Identity Disorder. Social Services die nog steeds niet weten welke order als in wie of welke orde ze dan wel zouden dienen. Zij die 95% van hun werk verliezen in het zelf creëren, en ja daar hebben we het zorg”wekkende” orgaan van de zorg om jeugd. Zij verzinnen wel bekend 95% van hun werk. De schade die ze daarmee aanrichten is vele malen meer dan zo maar een angst. Ontstaan is de tijd van de ontdekkingen. Het vorderen van de slaven uit een Volk wat ze tegen kwamen uit overtuiging dat zij beter of zoiets zijn. Wat je ontmoet behoor je minstens te Respecteren om te kunnen leren. Andere culturen, jong of oud, ontwikkeld of onderontwikkeld. Wie bepaalt nu wat? Wie functioneert willens en wetens in een systeem met dossiertrutjes die het net nog in De Boeken lazen. Net van school, zouit de boeken als regiem een beleid opdragen waar de Vrijheid van Opvoeden, Geloof, Overtuiging geheel wordt ondermijnd. Deze pedagogiek denken wij, geloven wij dat die Waardig is aan Het Volk van dit land. Ook daar verliest Het Democratische Volk al snel of feitelijk direct het recht op inspraak. De Democratie eindigt nu Heden ten dagen na het tellen van de stemmen. Een angstcultuur van waaruit zij beslissingen op basis van verhalen die hadden kunnen beginnen met “Er was eens een…. “ land zo droef als dit vernederde Land. Het land hoort zijn waarde te kennen aan het Welzijn van haar Volk. Hoe Vrij mag dit Volk zijn. Wat is er nodig om te begrip te komen. Of liever zelfs nog de overdracht van dit begrip. Dat de putjesschepper zou begrijpen wat de koning voor een Volk wilt hebben. En daar alweer dat vergiftigende begrip van bezit. Een gif dat bezit van Mensen neemt en ze onmensen maakt. Het salaris wat ze denken te verdienen. Politie begeleidt mogelijk gelegaliseerde kinderontvoeringen met een betaling van een gevaren toeslag. Een nog erger iets als bloeddiamanten. Een Angstcultuur die is aangetrokken tot op of zelfs al over de maatstaven van de Duitse Democratische Republiek. Ongekend on nee-derlands. Feitelijk ongekende verraders van het niveau van de Hoogste Levenswaarden op het niveau van Onze zo welbekende bezetters van uit de periode 1940-1945. En Oorlog maakt ook alleen maar Slachtoffers. En wat levert het op, verschillen in geloven die weer tot oorlog lijden doet komen. Trauma is een verdienmodel, Leed is een verdienmodel. Daders beschermen en zelfs prijzen met verdienmodellen op MENSEN- EN KINDERRECHTENSCHENDINGEN. Kom ik nu de kromzaal in als Natuurlijk Persoon of als de Persoon met een naam, of was die al vervangen door een verhalenmolen van Pandora. Toch even snel naar de strekking van mijn blogs. Kennis is daar allemaal, enkel het wordt nog steeds niet ge-WOBD. Het Volk wordt zoet gehouden met verzoekjes van wob omdat zij de dossiers bestieren en daar nooit inzicht ingeven in wat ze nooit of niet durven te laten zien. Dus echte scheidingen zouden gebaseerd zijn op het fundamenteel ontwricht zijn van de Relatie. Welke vaak niet eens iets van inhoud hebben vernomen op waar deze op gebaseerd was. Een Huwelijkse Belofte wordt ernstig geschonden door het niet nakomen ervan. En daarna zijn ze hoofdzakelijk en vrouwlijk en vereert als Dader van de schendingen van de inmiddels welbekende verdragen. Ik mag ze graag een weer noemen. Ze zijn er wel enkel we gebruiken ze nooit cultuur. Het UNIVERSELE VERDRAG TER BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS, of het INTERNATIONALE VERDRAG TER BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN HET KIND(en van een kind is het makkelijk deze rechten te stelen of ze ernstig te schenden) of het europese VERDRAG TER BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE EUROPESE MENS.
oke zijn er inzichten die zorgen dat dit Volk wat probeert te leven ook weet waar ze aan werken. Waar gaat het nu allemaal heen. Is er nu eindelijk een Cultuur welke zich ook collectief richt op de Toekomst die we Onze Kinderen horen en ook behoren te bieden. Een Volk dat leeft, werkt asn zijn Toekomst. Toen met dijken van mannen werden de landerijen verdeeld en ging het uiteindelijk gewoon weer om Land. En als het om een Land zou gaan, dan hebbennwe nu een leermodel waarin de grootste gruwelijkste fout wordt gecreëerd en uitgevoerd, waar we straks met zijn allen ons Haast dood voor hebben te schamen. De stroom aan bewijzen tegen dit beleid wordt nog steeds collectief als kromorgaan aangenomen. Recht is het nieuwe krom. Recht hebben en recht krijgen. Wie kent hier nu echt zijn Rechten? Heeft de door Ons in het recht geroepen clubje krommen het recht om zo krom krom over Ons te spreken. Dat recht hebben ze zichzelf toe bedeeld omdat zij zichzelf gingen benoemen via kruiwagenculturen. Waarin de rijken steeds armer werden door hun rijkdom en de armen steeds rijker werden door deze versie van domspraak. Waar is het geheel van het Volk dat nog gedetailleerd durft in te zien wat ze in het grote geheel nooit uit het oog durven te verliezen. De tegelslag regel van Rick de Leeuw mag ik nog steeds zonder toestemming gebruiken zonder er een mindere waarde aan toe te bedelen. Ik maak het Juist nog waardiger in waarde door het te doorspekken met en vol van Waarden. Omdat ik samen met mijn broers en zussen op de elpee van Slagboom mochten staan. Of omdat Sjon ooit hun doorspekte rockroadie was. Een verering feitelijk via deze waardige omweg aan mijn in 2007 verloren Broer. Mogelijk heeft hij een stuk zorg over mij gedragen door de Jaren van Verschil. De meningen zijn nooit bekend geworden, de Waarheid in het Midden is nooit bereikt. Thomas Gordon is nooit in overleg toegepast of uitgelegd. Er is een mening die we in een sprookjesverhalenverzinmachine stoppen en die blijkt dan te pogen recht te spreken. Hoe krom kan het. Of was dit ook wel een duidelijke. Zij die denken te kunnen communiceren weten vaak niet eens waar hun overtuiging op gebaseerd is. Gevoel is interpretabel. Weet jij zeker wat je voelt, als je je en ja ik ga ècht dit woord gebruiken omdat het naar mijn kennis een achterhaald fenomeen is, in dit totaal verkankerde land geld wilt maken en je daar van kan verzekeren als een beleid welke zich nog nooit bewezen heeft met gewone feiten. Genezen doen we niks aan want uw leed is ons dagelijks brood. En als ik me aan jou erger dan geef ik je hierbij mijn ergernis aan jou. Jij mag proberen het uit te zoeken waar het overgaat. Kom je bij mij verhaal halen, gewoon bij de Bron zeg maar Dan gaan we gewoon een stomzinnige woorden wisseling aan die ik het liefst uit de wegga enkel heb je hem wel aan te gaan want er is geen second opinion, want het contact met je Bio-logische Bloedeigen Kinderen laten Ze er vanaf hangen. Of je vermoord jezelf door je Kinderen aan dit zorgwekkende( een zelf gegenereerde versie van zorg) lot overlaten. Alle kennis van Waar of letterlijk verzonnen is dus TOTAAL TEGENOVERGESTELD ENKEL sa is het en net Oars!!

Dus kunnen we ergens spreken van Winnaars. Ik zeg persoonlijk vanuit mijn perspectief volledig waar. Enkel we creëren hoofdzakelijk de ernstigste slachtoffers om de volgende misstap van deze monooplosdingencultuur te funderen. Nee te verklaren. Want als je dit gaat proberen te verantwoorden dan geloof je nooit dat ik zeven dagen heb mogen zitten omdat ik interesse heb getoond naar mijn Bio-logische Kinderen Jayda Charlize en Tristan Morgan. Dat maakt het verdienmodel van dji ook ernstig beschamend. Enkel onschuldigen in het gevang of zelfs detentie. Voor een beperkte termijn van zomaar maanden worden mensen en dus familie gewoon weggestopt en niemand mag weten waar. Advocaten die er dik aan verdienen doen echt werkelijk geheel niks en Sabine weet wie ik bedoel uit Ijhorst. Als je na bijna wat zelfmoordpogingen nog in Leven probeert te blijven, dan ga je inzien dat de omstandigheden je letterlijk aangedaan zijn. En jij nooit en te nimmer Jij zouden kunnen zijn. En je daarom ze vergenoeg kan relativeren vanuit je Verantwoordelijkheids gevoel. Dat je die beroering van dat schuldgevoel ook nooit zal krijgen als je tegenslag kan gaan vieren en voor je kan gaan laten werken. Ik denk dat ik mijn werk mag gaan typeren door de pracht van schrijven op een golf van inspiratie en Impuls. Bijna direct posten en dan daarna het toegepaste medium gebruikt voor de overdracht van begrip( lees gerust Communicatie) nog wat ga fijn afstellen of hebben we voor het begrip die Engelse kreet nodig… tuning. Afstellen of afstemmen…

oeps 3 kwartier te laat… voor iets waar ik niet zoveel geloof in heb. Een emulsie die wel iets goeds zou doen met stresssymptomen. Het bestrijden van de oorzaak lijkt niets medisch of genezingsgericht Meer te hoeven zijn om er geld voor te ontvangen. Het placebo werkt altijd dus… voor meer dan de helft!!!

oke ik ga posten en deze bakken en braden cultuur van dit ontstane klimaat weer tot een Eeuwige Ontspanning toebeleven…

zeer veel Liefde met de door u zojuist geattendeerde inzichten. Ik schrijf ook maar wat… de winnaars van dit verkrachte familierecht… ik voel dat ze bestaan. Voor jullie allemaal geschreven uit Mijn Liefde voor het Leven met Echte Mensen… enkel speciaal voor Scott, die prachtige taal sprekende Brit. Ik zou je dit zo spoedig mogelijk willen laten lezen, enkel ben ik even momenteel en al feitelijk verder aan het kijken hoe we daar kunnen komen waar me met Lotgenotencontact hebben te gaan komen… ONZE KINDEREN!!!

Kan mijn leven echt zo zijn?

Kunnen wij als volk echt verantwoordelijk gesteld worden voor het functioneren van onze overheden? In een democratie is die constructie lijkt mij wel zo. Enkel als we feedback geven via hun Negatieve trajecten. Buiten het feit om of ze al bewijs hebben, of hun proefkonijnen project wel gewerkt heeft. En of ze ons onwetend Onze Kinderen mogen gebruiken voor hun zichzelf instant houdend project. De raad die na een niet eens goed onderbouwde “Begeleide” omgangsregeling het al laat varen, andere pogingen volgens logica en gewoon klaar liggende pijlen na laten die te schieten. Laatst vernam ik tot mijn schrik dat voor 1 januari 2015 er feitelijk al een zekere versie van waarheidsvinding, feit checken of iets van gelijke strekking van kracht zou zijn geweest. Art. 21 staat me bij, enkel niet BW. Oke het verbaasde me zo erg dat ik best heel zeker was van deze hint, geheid via Herken Ouderverstoting van Facebook.

Klacht tegen gebiedsteam, meerdere namen, meerdere voorvallen. En een klacht afdoening die te flauw voor woorden was. Saskia Mattern naam haar verantwoordelijkheid daarvoor. Gemeente Opsterland.

Klacht tegen jeugdhulp tegen hun achterhouden in rapport van hun van primaire door mij aangereikte informatie. Hun advies voor diagnostiek en hulpverlening slaat daardoor ook echt ontzettend de plank, wal en kant mis.

Klacht tegen de politie, meerdere klachten, belachelijke behandeling, gek stokerij. Zo een rij van pogingen van mij om tot gewone communicatie te komen. En dan gaan ze waarschijnlijk ook nog proberen zonder empathie in te veroordelen, dat het wel eens allemaal zo kan zij als zij nooit hadden kunnen inschatten. Het meest voor de hand liggende kunnen ze al niet uitsluiten, laat staan de laatste mogelijkheid die ze ook voor de handliggend uitsluiten. Terwijl dat juist het perspectief open zet. zo blind, zo beperkt, zo onzeker, zo angstig…De Nee-derlander!

HOE gemeen zou een gemeente kunnen zijn?

Ze bellen me op om te vragen of de huur is opgezegd? Mogelijk is het nu nog steeds in een staat van overleg enkel na een Open en vooral Eerlijk gesprek besloot zij aan de hand van mijn treinkaartje waar ik alleen de datum van heb genoemd om een blokkade op mijn uitkering te zetten vanaf die datum. Bewijs hebben zij schijnbaar niet nodig. Dat met de kennis van de door mij genoemde feiten. En ik heb het gesprek maar afgesloten dat ik hoop dat Karma haar werk zal doen. Als zij er zeker van is dat ze verantwoord haar werk kan doen dan heeft zij niks te vrezen.

Ze sloot bijna op haar lange tenen getrapt de verbinding af. Als of ik mijn geloof niet mag verkondigen. Ik geloof dat als je fout doet ook fout gaat ontmoeten. Dat heet toch Karma

Facebook heb ik noodgedwongen mogen verlaten ivm nsb cultuur!!!

Nee het is niet eens vechten tegen windmolens, terwijl dat zo een mooi stukje beeldspraak zou zijn. Als een Don Quichote achterste voren op een ezel( of was dat weer een ander verhaal) tegen windmolens vechten. Vechten vind ik al totaal niet de kwestie. Vechten vind ik gerelateerd aan een strijd zonder winnaars. Enkel ben ik allang al geen verliezer meer. Elke tegenslag gebaseerd op haast negatieve “Er was eens” verhalen. Een sprookje op aangebrande bedorven lucht. Strijden voor Rechtvaardigheid, Eerlijkheid en Open zijn. Opkomen voor de Waarheid die dichterbij het midden ligt. Open voor een Waarheid met echte inhoudelijke feiten en geen speculaties zoals de Openbare Rechtspraak hier gebruik van hoort te maken. Berichtjes van Je Vader of Je Moeder. Ik kan ze nog niet bedanken voor hun inbreng omdat het enkel weer labeltjes zijn van hun mening. En ik en feitelijk wie niet zou gebaat zijn bij elkaar attenderen en verrijken met inzichten. Is er een contact collectief gebruik van internet ontstaan waarin de overheid haar querulanten kan aanspreken en mogelijk zelfs belonen om maar te blijven stoken en uitlokken. De signalen zoals ik ze ervaar lijken er allemaal wel op. Als ik het Dunning Kruger Effect aanhaal, dan blijven de reacties enkel op het oppervlakkige niveau van dat ik daar een flink aandeel mis in sla. Ik laat ze dan ook gewoon staan, want ze horen schijnbaar of klaarblijkelijk Er bij deze reactie/ stook of ik kan me er niks erbij voorstellen cultuur dat zij zich daarbij goed voelen. Of dat ze echt een bijdrage leveren. Reageren is veel te makkelijk geworden. En ik blijk gewoon hun bijdrage nog steeds niet effectief op te kunnen pakken. En ik heb mezelf toch al de laatste 18,5 jaar kunnen toeleggen op de hand in eigen boezem te mogen steken. Ja ik verklaar het mogelijk op de manier waarop ik mocht opgroeien. Ouders van ruim voor de oorlog. Oke daar gaan we even als prachtig voorbeeld. Wat is in uw ogen ruim voor de oorlog? Is dat twintig jaar of is dat vijf jaar. De Een zou vijf jaar al ruim genoeg vinden. De oorlog was kort, de bezetting was meer dan lang genoeg. En vijf jaar is hoe je het maar mag gaan ervaren. Vijf jaar in een bezetting van alles kan tegen je gebruikt worden om je de kogel te laten ontvangen, dat is een gevoelsmatige bijzonder lange tijd. De achttien en een half jaar dat OOK MIJN dochter haar vader mocht worden afgenomen op een reden van klaarblijkelijk enkel een mening en waren het twee raad voor de kinderbeschadigingsonderzoeken. Van die onderzoeken die bijvoorbaat al zo verlopen dat je er geheel niks van merkt, ze duren daarin tegen ook nog eens maanden en als je dan uiteindelijk ziet wat ze op papier durven te zetten. Echt wauw. Ongeschoten pijlen cultuur, oplossingen zijn we duidelijk niet op gericht en als de Verantwoordelijke ouder blijk geeft van haar Eerlijkheid dan heeft de andere ouder het gedaan. Onderzoeken die schijnbaar maanden mogen duren, inhoudelijk enkel waanzinnige Onzin mogen produceren. O ja dat was ooit een verhaal met “inhoud”. Moeders geeft toe niet te kunnen communiceren met de Vader. Laat ik dat nu eens zijn. Trots en druk bezig zijn Vaderschap vorm te geven. Ik was namelijk niet geheel of geheel ongepland Vader geworden. Mijn zussen of in ieder geval Sylvia( wat een bijzondere) en Manuela… daar probeer ik nog steeds nog iets mee te communiceren, hadden beide het idee en mogelijk ook het gevoel dat toen nog Angela Brink zich opzettelijk zwanger had laten worden om mogelijk mij maar te behouden. Iemand met een baan en dus geld. Of zou het om mijn persoon kunnen hebben gegaan? Werk in uitvoering!!! Oftewel wordt vervolgd!!!

Ik probeer even op te pakken, daar waar ik gebleven was. Even doorlezen en verder van me afschrijven. Het werkgeheugen even opschonen. De last van de ongefundeerde verhalen die bijzonder uit de voegen zijn getrokken. Ik zou zelfs agressief verbaal zijn geweest met een stel jeugdigen die ik aansprak op de schildpadden in de sloot.

Kennis welke negeert wordt, wat beschadigt het dan allemaal?

De wanhoop van het materialisme. Alles is een verdienmodel. Demonstreren een verdienmodel, klachten idem, dit systeem is zijn einde nabij en dat komen we tegen in dit beleid. MensenRechten lijken niet eens meer te bestaan in dit VerNEE-derland. Eindeloze berichten op facebook dienen ook dit zieke beleid weer. Mensen die denken te kunnen oordelen en enkel kunnen veroordelen. En dan kan zelfs de basis van een samenleving het wanhoopsbeleid van deze instanties en overheden duideljk maken. Ben je Heer-lijk wordt je afgestraft, ben je Eerlijk doen ze gewoon het zelfde. Probeer je elkaar te helpen en zien zij het brood uit de mond gestoten, dan gaan ze zich er mee bemoeien. Ben je al slachtoffer, dan wordt je verder geslachtofferd. Instanties die officiele rapporten gewoon op hun keuze aannde kant schuiven, nergens iets van harde feiten hebben. Het geklungel van de rechtbanken met als persoonlijk voorbeeld het werk van k van leeuwen in zwolle op 15 oktober 2018 en 21 mei 2019. Niks is nog gebaseerd op feiten van horen en wederhoren. Juridisch verschansen ze zich in hun bureaucratische verdwaasbeleid. Geen feiten, geen dossier, waaruit ze mij Meneer de Witte noemde. Ja als er geen dossier is dan kan je enkelt maar veroordelen. En daar gaf je meer dan volmondig getuigenis van. 

Dus zij die aangifte doen van wat zij zo denken te kunnen beoordelen, zij spekken dit beleid. Dat is gewoon rechtertje spelen. Dat is toch heel bizar. En de rechter getuigt daar ook van. Het mooie daarvan is dat met de toneelstukjes van voorgenoemde data Lisette Helmantel De Witte inmiddels ook inziet hoe haar vorige relatie omzeep is geholpen en dat ze daar nu actief ook beleid invoert tegen haar BLOEDEIGEN KINDEREN JAYDA EN TRISTAN. Enkel om het verdienmodel welke ruimschoots buiten de corruptie en voordeel gaat van het geldelijke gewin van edwin helmantel alleen. Het slachtoffer zo beschermen dat de Dierbaarsten daaronder het grootste slachtoffer worden. De logica ten top. NEE-derland is al lang kopje onder. En dan zij die daar van op de hoogte zijn hebben hun bijdrage nog eens te gaan doen om hun eigen kennis en ervaring nog dieper en intenser te vergroten. Het zijn gewoon de feiten. En deze gewone feiten leggen ze dan gewoon opzij, omdat ze in het stuk hebben mee te spelen. Lisette heeft me totaal nooit aangekeken in die twee toneelstukjes van k van leeuwen. Als of er echt iets schokkends is gebeurd. Als of zij dat zelf niet meer weet, of heeft ze haar zelfovertuigend vermogen zijn kunnen overstegen. En waarom typ ik dit hier allemaal. Om te verhalen. En verhalen zet alles nog eens op een rij. Verwerken, herbeleven, en naar jezelf toe zo goed mogelijk verantworden/ verantwoorden. Angela Brink had een proces-verbaal laten opmaken waarin ik Haar tot 72( haar geboortejaar) keer toe haar bijna het ziekenhuis in had gewerkt. En geen medisch dossier. Dat dit nooit is opgepakt lijkt me logisch enkel haar toneeltalent geleerd in de eerste graad van les mogen geven op de wissesdwinger te Leeuwarden, daar was de overheid niet tegen bestand en er was weer vet geld te verdienen. Nicky is sinds 14 november 2001 haar Bio-logische vader kwijt. Is overtuigd van het feit dat ik nooit interesse in haar heb gehad en dat mocht ze op haar elfde aan die niet hiertoe capabele rechter in hoger beroep vertellen die me zekerheid niet weet wat dit meisje van elf kan herinneren van vijf of zes jaar geleden. 

Een rapport van de raad voor de kinderbeschadiging. Maanden en jaren gaan er overheen. Je verneemt er niets van totdat ze ineens hun rapport hebben gedaan van een onderzoek waar je nooit iets van verneemt. De organisatie declareert weer maanden werk, en gemeenschapspot kan weer geplunderd worden. Ja zo blijven dit soort organisaties overeind. 

En de schade aan de Maatschappij, deze Kinderen, geld wordt nks waard gemaakt door dit waardeloze beleid. Een angstcultuur wordt als corona over NEE-derland verspreid. Angst en negativiteit is wat de klok slaat. Vechten tegen instanties als Don Quichote tegen de windmolens. Het is geen klagen, het is geen onzin. Het zijn de feiten van deze nep”echt” scheidingscultuur. Neem nou die Jos Aalders met zeven gerechtelijke uitspraken om Jonas zijn zoon OOK te mgen zien, en daarna bepaalt zijn ex. Geen dwangmiddel wordt geschuwd of zelfs maar ingezet. Een zoethouder tijdrekctultuur om maar geld te kunnen opstrijken. En zekers niet dat wat blijft hangen aan de strijkstok. Nee deze manier van werken is Alle Goden geklaagd. En al zeker vijftig jaar lang ontwikkeld en uitgevoerd. Dat er mogelijk nog steeds een fout zit in het protocol van de rechtspraak waardoor vier MILJOEN, ja de vier met zes nullen uitspraken en beschikkingen of zelfs hun wel bekende onevenwichtige veroordelingen behoren nietig verklaard te worden. Dat is een doofpotaffaire waar Corona nog een puntje aan kan zuigen. Verifier dit maar bij Joep Zander. Een nog oudere rot in het vak dan ik!!! Een 25 s dertig jaar is hij al aan het timmeren aan de weg. De weg van de bescherming van het Onschuldige Kind in vecht en of scheidingssituaties. Het veiligstellen van al die ernstig gePASte ouders, De erkenning van KinderMishandeling volgens Parential Alienation Syndrome. De logica hoort toch te Erkennen en te Herkennen enkel er is nog niks officieel erkent. Jeugdzorg geeft dat zelfs toe. Patrick was super Trots op het feit dat de directrise van jeugdzorg daar een uitspraak over had gedaan, en dat zou de sleutel op alles behoren te zijn, enkel ze laten het slot er niet af omdat er nog geld aan verdiend wordt, ook al gebeurt dat illegaal en tegen alle logica in. Geld is met die extra waarde alle waanzin ten top overstegen en allang in de diepste troggen van de oceanen gestort en iedereen weet het en niemand lijkt er wat aan te doen. Lobby-istisch den haag is ook te druk met geld opstrijken. Mensen wat hebben we nog aan rechten over als loonslaven van een achterhaald fenomeen=> materialisme. Daar wordt je helemaal niet gelukkig van. Enkel het had een ruilmiddel behoren te zijn en blijven van de ruilmarkt. Kopen is gewoon ruilen, enkel geld schiep het gevoel van macht. En macht maakt deze wereld echt eng…

oke ik sluit deze even af omdat ik toch weer afgeweken ben naar mijn standaard en vooral ergste trauma… geld. Geld en wat “mensen” er wel voor overhebben om het te verkrijgen.

een afsluiter dan… ik heb op professionele basis een relatie met Lisette de Witte… dan ben je al bijna getrouwd toch… of is dat alleen voor de overheid zo en voor het Volk geheel anders… HET VOLK HOUDT ER ANDERE WAARDEN OP NA DAN DE INSTANTIES EN ONDERHEDEN( lees overheden

De overheid floreert op onze Acties. Wat rest ons dan nog?

Nee ik ben zekers nooit als VREDELIEVEND MENS bezig met aanzetten tot geweld. Dat lijkt mij nooit een oplosding. Oorlogen hebben toch ook geen oplossingen geboden op de situatie die op dat moment nog leefde. Ps voor mij is Schrijven leven en ordenen van gedachten en gevoelens.

Enkel als de overheid structureel onwrikbaar blijft in haar Mensenrechtenschendende beleid. Als klachten of feedback op het uitgevoerde beleid worden afgedaan als gewassen neuzen, als ze halsstarrig zich juridisch totaal in dekken en geen verbetering toegaan passen, dan zouden ze feitelijk bij het volgende moment van beoordeling geen kans meer behoren te krijgen om verder te “functioneren!”! Waar zijn ze dan toch op uit? Wat verwachten ze dan nog van Het Volk. Dat ze zich als schapen laten lijden onder het juk van Onrechtvaardigheid. Effe een ongewilde pauze!!!

Goodnight: een ontspannende avondroutine om beter uitgerust te zijn

Eindelijk avond. Je hebt hard gewerkt. Veel mensen gesproken. Je hoofd de hele dag gebruikt. In ruimtes gezeten met mensen waar je eigenlijk niet veel mee hebt. Gelopen. Gefietst. Auto gereden. Gewacht. Je bent kapot. Maar je kant jezelf maar niet “uit” zetten. Hoe zorg je voor een goede nachtrust? Zie hier een ontspannende avondroutine: […]

Goodnight: een ontspannende avondroutine om beter uitgerust te zijn

Goodnight: een ontspannende avondroutine om beter uitgerust te zijn wauw is dit ook door mij geschreven.
Rituelen zijn zeer waardevol in objectieve overtuigingsprocessen van jezelf. Door een ritueel zet je kracht bij om jezelf iets zo objectief mogelijk bij te staan.

Spiegelbeeld, wat vertel jij mij?

Een actie van zelfreflectie. Met wat pianomuziek in mijn rechteroor kom ik op advies even aan op die hand in eigen boezem steken zoals in dat e-mailtje van Jannie Bremer toen ten tijden. En er waren zoveel manieren tot communiceren dat totale communicatiestilte nooit te verantwoorden zouden kunnen zijn. En de ooit Angela Brink verdween in een van de achterhoeken van dit land onder een naam van Ans de Boer. Een soort getuigenbeschermingsbeleid om de doofpot te beschermen van het vrijlaten van bekend gestelde Waarheden.

oke, waar is wat, zo fout gegaan dat deze Kinderen op de subjectiviteit van de mening van enkel de Moeder al zolang nog geen Bio-logische vader meer schijnen te vernemen of te hebben. Mag niet en ook zij weet dat maar al te goed. In de overdracht van Begrip oftewel Communicatie genoemd, zijn er haast geen voorbeelden te noemen, die een van de partijen uit zou kunnen sluiten van enige Schuld. Voor Velen nog steeds en vooral jammer een negatief woord. Terwijl het een Prachtig woord is voor de motivatie van de vele Levenslessen, die je zouden kunnen overkomen of opvallen. Ja zelfreflectie door inzicht in het Positief Denken. Mijn beide exen hoogst dankbaar voor hun bijdrage aan mijn Persoonlijke Ontwikkeling. Mijn Hoogste Waarden werden mij tot nu toe, de dag van vandaag 19 juni 2020, nog niet bekend gesteld. En dat na twee van die toneelstukjes van k van leeuwen In dat afschuwelijke gebouw van beton en staal vandaar waar ze de waan eens laag proberen te houden dat recht zou bestaan enkel dat geen enkel NATUURLIJK PERSOON het mag ontvangen. Wat zou ik fout kunnen hebben gedaan? Elf jaar van doodsangst mijn Dierbaarsten te verliezen zijn als een Selfforfilling Professie doen laten uitkomen. Heb ik dat gedaan? Heb ik echt iets inhoudelijks fout gedaan? En wie beoordeelt dat dan? Niemand heeft nog iets onderzocht. De raad houdt zich graag En gewillig op de achterste grond om zo onopgemerkt alles toe te eigenen. Ik kan me na al 18,5 jaar nog steeds maar niks bedenken waar deze Kinderen het aan verdienen om in omstandigheden te worden gebracht waarin ze perfect bijzondere overtuigingen kunnen oplopen, of Zelfs zelfsontwikkelingsstoornissen. We kunnen gelukkig de onzekerheid van de Waarheid niet achterhalen, enkel totaal uitsluiten zit er zekers niet in. Ik ben vast niet schuldloos, en wat er gebeurd is, dat hier aanleiding toe heeft gegeven, ik kan het nog steeds niet op mezelf betrekken. Ik zou ook zo graag willen weten wat, enkel Lisette en Angela hebben het nooit gezegd. En ik kwam zo tot momenten als nu, waarin ik schrijf, bedenk, verwerk en beredeneer en filosofeer. Mijn werkgeheugen opgeruimd, de orde voor functioneren uit de Chaos van Goddelijke ervaringen. Gericht op verbetering. Intensivering, enervering, en voor Inspiratie en Motivatie. Schrijven heeft het me opgeleverd. Een boek, een verwerking tot in het volle van het Leven komen staan. Gewaardeerd worden naar jezelf toe, een gevoel kunnen invoelen In Ethos… in enthousiasme. Sai Baba als inspiratie tot groei, en een prachtige gecontinueerde bloei van Volwaardig Mens zijn zoals de Mens bedoeld zou zijn geweest. Niet zoals de Mens zich mede-mend Begon te noemen, om de functies en doelen van het Mens zijn te verduidelijken, te herinneren of tot een Doel van het Leven te komen.
Had ik maar een reden, dan wist ik wat. Nu weet ik helemaal niks als de inhoud er toch niet meer toedoet!!!

oke wie helpt mij Te denken aan verrijking van mij zelf door hier over na te denken, speculeren en te enerveren.

met veel Liefde voor mijn zoektocht in eigen boezem naar waar dit nu echt over zou kunnen gaan. Was ik maar gek, dan kon ik dat de schuld geven. Ben ik te eerlijk en hebben ze het daarom gedaan. Ik ga er enkel vanuit dat ze het richten op hun motivatie, hun overtuiging goed te doen, of gewoon ordinair om brood op de plank te kunnen verantwoorden. Nog weleen leuke vanuit mezelf natuurlijk gezien en ervaren, zo objectief mogelijk. Ik had veel eerder haar moeten verlaten. In 2005 feitelijk al. Je leven zou maar al 18,5 jaar in ernstige au zijn blijven hangen. Tuurlijk ben ik ook slachtoffer van wat de Mens is geworden. En wie daar verantwoordelijk voor mag worden gehouden Is nog steeds te betwijfelen. Niemand durft zijn verantwoordelijkheden te nemen. rutte of ÉÉN van de bestuurlijke lobbiesten zekers niet. De koning houdt zijn graaiende hand wel op, dus die gaat ook niet staan ter Vuur en te Zwaard. Laat staan voor de Kinderen van dit NÉÉ-derland.
oke heb ik nog iets gedaan aan zelfreflectie of ben ik nu een Narcist uit de Bollenstreek? We sluiten af en publiceren maar even weer. Dit zouden we wel meer behoren te gaan doen!!!

tot snel dan maar weer, Veel Liefde en Inzicht Arnoud Michel