De overheid floreert op onze Acties. Wat rest ons dan nog?

Nee ik ben zekers nooit als VREDELIEVEND MENS bezig met aanzetten tot geweld. Dat lijkt mij nooit een oplosding. Oorlogen hebben toch ook geen oplossingen geboden op de situatie die op dat moment nog leefde. Ps voor mij is Schrijven leven en ordenen van gedachten en gevoelens.

Enkel als de overheid structureel onwrikbaar blijft in haar Mensenrechtenschendende beleid. Als klachten of feedback op het uitgevoerde beleid worden afgedaan als gewassen neuzen, als ze halsstarrig zich juridisch totaal in dekken en geen verbetering toegaan passen, dan zouden ze feitelijk bij het volgende moment van beoordeling geen kans meer behoren te krijgen om verder te “functioneren!”! Waar zijn ze dan toch op uit? Wat verwachten ze dan nog van Het Volk. Dat ze zich als schapen laten lijden onder het juk van Onrechtvaardigheid. Effe een ongewilde pauze!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s