Winnaar of verliezers na ouderverstoting en bewuste kennisnegering.

Algemeen bekend is dat er in domme of gewone feiten enkel verliezers zijn in de tot stand gebrachte scheidingscultuur. De winnaars zijn feitelijk de overheden die hun declaraties wel weten en durven te plaatsen. DE advocaten, het griffie en de rechters. Zij denken tot hun Recht te kunnen komen om zichzelf tot stand te verheven van hun versie van feitelijke kromspraak. Als je dit recht durft te noemen heb je volgens mij geen geweten of wokkels als hersenkwabben. Verdraaiingen van ongekende soort en formaat. Het negeren van kennis voor wie er verantwoordelijk is voor de rechtspraak. Als ik Het volgens Joep Zander zo mag brengen, dan zou dat ook weer Het Volk zijn welke door het ingrediënt Van openbaarheid of openbaring te controleren te behoren te zijn naar een of zelfs De mogelijke Waarheid. Een volwaardige Volzin waar ik bekend mee ben geworden. Een Waarheid a la een spellingscorrectie een Warheid a la 2020. Wat is waar was ooit een geweldig spelletje van Henk Westbroek op radio drie. Wat zijn de feiten die achter gesloten deuren wordt bekonkeld. De reden van achter gesloten deuren is niet meer te vergelijken met de Schade welke dit Land, ( Lees Dit Volk) zichzelf heeft laten overkomen. Zij die het flink deden benoemde zichzelf tot adel. Tot adelstand verheven. Follow the Money door de geschiedenis heen heeft al laten blijken dat geld niet de verzekering van geluk is of zou kunnen worden. Om alle mogelijkheden maar eens te kennen of gelegenheid Of kans te bieden dat deze Er ook behoren te zijn. Gister vernam ik het woord. De monooplossingencultuur die geopperd wordt de deze vorm van kromspraak is nog discriminerender dan de wetenschap die zich laat typeren door de vele schappen van weten, als zijnde verschillende manieren van verklaren van bestuderende mediums en fenomenen. En als het met de heden ten daagse “weten”-schap niet meer valt aan te tonen of te Duidelijken dan is het direct een onverklaarbare of aan de kant geschoven weten. Kennis is er in een Wereld Wijd Web… donker of licht en wat digitaal nog meer allemaal zou kunnen. Een web van en ook inmiddels in beslaggenomen social Medium of Media. Zij vonden het woord Familiedrama uit zoals dat nu in dit NÉÉ-derland ter grondslag ligt aan de ondergang van het liefst alle angstculturen. De angst gisteren vernomen in een Dissociative Identity Disorder. Social Services die nog steeds niet weten welke order als in wie of welke orde ze dan wel zouden dienen. Zij die 95% van hun werk verliezen in het zelf creëren, en ja daar hebben we het zorg”wekkende” orgaan van de zorg om jeugd. Zij verzinnen wel bekend 95% van hun werk. De schade die ze daarmee aanrichten is vele malen meer dan zo maar een angst. Ontstaan is de tijd van de ontdekkingen. Het vorderen van de slaven uit een Volk wat ze tegen kwamen uit overtuiging dat zij beter of zoiets zijn. Wat je ontmoet behoor je minstens te Respecteren om te kunnen leren. Andere culturen, jong of oud, ontwikkeld of onderontwikkeld. Wie bepaalt nu wat? Wie functioneert willens en wetens in een systeem met dossiertrutjes die het net nog in De Boeken lazen. Net van school, zouit de boeken als regiem een beleid opdragen waar de Vrijheid van Opvoeden, Geloof, Overtuiging geheel wordt ondermijnd. Deze pedagogiek denken wij, geloven wij dat die Waardig is aan Het Volk van dit land. Ook daar verliest Het Democratische Volk al snel of feitelijk direct het recht op inspraak. De Democratie eindigt nu Heden ten dagen na het tellen van de stemmen. Een angstcultuur van waaruit zij beslissingen op basis van verhalen die hadden kunnen beginnen met “Er was eens een…. “ land zo droef als dit vernederde Land. Het land hoort zijn waarde te kennen aan het Welzijn van haar Volk. Hoe Vrij mag dit Volk zijn. Wat is er nodig om te begrip te komen. Of liever zelfs nog de overdracht van dit begrip. Dat de putjesschepper zou begrijpen wat de koning voor een Volk wilt hebben. En daar alweer dat vergiftigende begrip van bezit. Een gif dat bezit van Mensen neemt en ze onmensen maakt. Het salaris wat ze denken te verdienen. Politie begeleidt mogelijk gelegaliseerde kinderontvoeringen met een betaling van een gevaren toeslag. Een nog erger iets als bloeddiamanten. Een Angstcultuur die is aangetrokken tot op of zelfs al over de maatstaven van de Duitse Democratische Republiek. Ongekend on nee-derlands. Feitelijk ongekende verraders van het niveau van de Hoogste Levenswaarden op het niveau van Onze zo welbekende bezetters van uit de periode 1940-1945. En Oorlog maakt ook alleen maar Slachtoffers. En wat levert het op, verschillen in geloven die weer tot oorlog lijden doet komen. Trauma is een verdienmodel, Leed is een verdienmodel. Daders beschermen en zelfs prijzen met verdienmodellen op MENSEN- EN KINDERRECHTENSCHENDINGEN. Kom ik nu de kromzaal in als Natuurlijk Persoon of als de Persoon met een naam, of was die al vervangen door een verhalenmolen van Pandora. Toch even snel naar de strekking van mijn blogs. Kennis is daar allemaal, enkel het wordt nog steeds niet ge-WOBD. Het Volk wordt zoet gehouden met verzoekjes van wob omdat zij de dossiers bestieren en daar nooit inzicht ingeven in wat ze nooit of niet durven te laten zien. Dus echte scheidingen zouden gebaseerd zijn op het fundamenteel ontwricht zijn van de Relatie. Welke vaak niet eens iets van inhoud hebben vernomen op waar deze op gebaseerd was. Een Huwelijkse Belofte wordt ernstig geschonden door het niet nakomen ervan. En daarna zijn ze hoofdzakelijk en vrouwlijk en vereert als Dader van de schendingen van de inmiddels welbekende verdragen. Ik mag ze graag een weer noemen. Ze zijn er wel enkel we gebruiken ze nooit cultuur. Het UNIVERSELE VERDRAG TER BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS, of het INTERNATIONALE VERDRAG TER BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN HET KIND(en van een kind is het makkelijk deze rechten te stelen of ze ernstig te schenden) of het europese VERDRAG TER BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE EUROPESE MENS.
oke zijn er inzichten die zorgen dat dit Volk wat probeert te leven ook weet waar ze aan werken. Waar gaat het nu allemaal heen. Is er nu eindelijk een Cultuur welke zich ook collectief richt op de Toekomst die we Onze Kinderen horen en ook behoren te bieden. Een Volk dat leeft, werkt asn zijn Toekomst. Toen met dijken van mannen werden de landerijen verdeeld en ging het uiteindelijk gewoon weer om Land. En als het om een Land zou gaan, dan hebbennwe nu een leermodel waarin de grootste gruwelijkste fout wordt gecreëerd en uitgevoerd, waar we straks met zijn allen ons Haast dood voor hebben te schamen. De stroom aan bewijzen tegen dit beleid wordt nog steeds collectief als kromorgaan aangenomen. Recht is het nieuwe krom. Recht hebben en recht krijgen. Wie kent hier nu echt zijn Rechten? Heeft de door Ons in het recht geroepen clubje krommen het recht om zo krom krom over Ons te spreken. Dat recht hebben ze zichzelf toe bedeeld omdat zij zichzelf gingen benoemen via kruiwagenculturen. Waarin de rijken steeds armer werden door hun rijkdom en de armen steeds rijker werden door deze versie van domspraak. Waar is het geheel van het Volk dat nog gedetailleerd durft in te zien wat ze in het grote geheel nooit uit het oog durven te verliezen. De tegelslag regel van Rick de Leeuw mag ik nog steeds zonder toestemming gebruiken zonder er een mindere waarde aan toe te bedelen. Ik maak het Juist nog waardiger in waarde door het te doorspekken met en vol van Waarden. Omdat ik samen met mijn broers en zussen op de elpee van Slagboom mochten staan. Of omdat Sjon ooit hun doorspekte rockroadie was. Een verering feitelijk via deze waardige omweg aan mijn in 2007 verloren Broer. Mogelijk heeft hij een stuk zorg over mij gedragen door de Jaren van Verschil. De meningen zijn nooit bekend geworden, de Waarheid in het Midden is nooit bereikt. Thomas Gordon is nooit in overleg toegepast of uitgelegd. Er is een mening die we in een sprookjesverhalenverzinmachine stoppen en die blijkt dan te pogen recht te spreken. Hoe krom kan het. Of was dit ook wel een duidelijke. Zij die denken te kunnen communiceren weten vaak niet eens waar hun overtuiging op gebaseerd is. Gevoel is interpretabel. Weet jij zeker wat je voelt, als je je en ja ik ga ècht dit woord gebruiken omdat het naar mijn kennis een achterhaald fenomeen is, in dit totaal verkankerde land geld wilt maken en je daar van kan verzekeren als een beleid welke zich nog nooit bewezen heeft met gewone feiten. Genezen doen we niks aan want uw leed is ons dagelijks brood. En als ik me aan jou erger dan geef ik je hierbij mijn ergernis aan jou. Jij mag proberen het uit te zoeken waar het overgaat. Kom je bij mij verhaal halen, gewoon bij de Bron zeg maar Dan gaan we gewoon een stomzinnige woorden wisseling aan die ik het liefst uit de wegga enkel heb je hem wel aan te gaan want er is geen second opinion, want het contact met je Bio-logische Bloedeigen Kinderen laten Ze er vanaf hangen. Of je vermoord jezelf door je Kinderen aan dit zorgwekkende( een zelf gegenereerde versie van zorg) lot overlaten. Alle kennis van Waar of letterlijk verzonnen is dus TOTAAL TEGENOVERGESTELD ENKEL sa is het en net Oars!!

Dus kunnen we ergens spreken van Winnaars. Ik zeg persoonlijk vanuit mijn perspectief volledig waar. Enkel we creëren hoofdzakelijk de ernstigste slachtoffers om de volgende misstap van deze monooplosdingencultuur te funderen. Nee te verklaren. Want als je dit gaat proberen te verantwoorden dan geloof je nooit dat ik zeven dagen heb mogen zitten omdat ik interesse heb getoond naar mijn Bio-logische Kinderen Jayda Charlize en Tristan Morgan. Dat maakt het verdienmodel van dji ook ernstig beschamend. Enkel onschuldigen in het gevang of zelfs detentie. Voor een beperkte termijn van zomaar maanden worden mensen en dus familie gewoon weggestopt en niemand mag weten waar. Advocaten die er dik aan verdienen doen echt werkelijk geheel niks en Sabine weet wie ik bedoel uit Ijhorst. Als je na bijna wat zelfmoordpogingen nog in Leven probeert te blijven, dan ga je inzien dat de omstandigheden je letterlijk aangedaan zijn. En jij nooit en te nimmer Jij zouden kunnen zijn. En je daarom ze vergenoeg kan relativeren vanuit je Verantwoordelijkheids gevoel. Dat je die beroering van dat schuldgevoel ook nooit zal krijgen als je tegenslag kan gaan vieren en voor je kan gaan laten werken. Ik denk dat ik mijn werk mag gaan typeren door de pracht van schrijven op een golf van inspiratie en Impuls. Bijna direct posten en dan daarna het toegepaste medium gebruikt voor de overdracht van begrip( lees gerust Communicatie) nog wat ga fijn afstellen of hebben we voor het begrip die Engelse kreet nodig… tuning. Afstellen of afstemmen…

oeps 3 kwartier te laat… voor iets waar ik niet zoveel geloof in heb. Een emulsie die wel iets goeds zou doen met stresssymptomen. Het bestrijden van de oorzaak lijkt niets medisch of genezingsgericht Meer te hoeven zijn om er geld voor te ontvangen. Het placebo werkt altijd dus… voor meer dan de helft!!!

oke ik ga posten en deze bakken en braden cultuur van dit ontstane klimaat weer tot een Eeuwige Ontspanning toebeleven…

zeer veel Liefde met de door u zojuist geattendeerde inzichten. Ik schrijf ook maar wat… de winnaars van dit verkrachte familierecht… ik voel dat ze bestaan. Voor jullie allemaal geschreven uit Mijn Liefde voor het Leven met Echte Mensen… enkel speciaal voor Scott, die prachtige taal sprekende Brit. Ik zou je dit zo spoedig mogelijk willen laten lezen, enkel ben ik even momenteel en al feitelijk verder aan het kijken hoe we daar kunnen komen waar me met Lotgenotencontact hebben te gaan komen… ONZE KINDEREN!!!

28 thoughts on “Winnaar of verliezers na ouderverstoting en bewuste kennisnegering.

 1. Volledig in de slachtofferrol. Alsof jij slachtoffer bent van de overheid, gemeentes, instanties, de buurt, exen en andere individuen. Je bent zelf echt frequent dader, je straffen bij justitie waren niet voor niets (lees terecht).

  Je misbruikt het PAS ofwel ouderverstoting, terwijl dit in jouw geval niet opgaat. De verstoting is een direct gevolg van jouw daden en aanhoudend zorgwekkend en gevaarlijk gedrag. Stop toch eens met die slachtofferrol. Niemand neemt je serieus op deze manier.

  Zoek hulp, intensief.

  Like

  1. Wat is zorgwekkend? Het functioneren van de raad voor kinderbeschadiging of noem jij dat niemand. En vlgens mij sta ik te genieten van nog meer onzinnige tegenslag zoals jouw reacties bij mij overkomen. Tegenslag is nodig daar wordt je sterker
   Of mooier van. Of ken je het Liefje “In Tranen” niet!!!

   Like

 2. Dat je niet inziet hulp nodig te hebben, is precies het probleem van de narcist met (zeer waarschijnlijk) een verstandelijke beperking.

  Like

  1. Zolang jij de rest van de oplossingen niet uit kan sluiten, zo lang komt dit dan over als gewoon een ongefundeerde onfeitelijke of is het onrealistische mening waarvan jij denkt dat het wat gaat opleveren in mijn leven? Of heb ik je daar verkeerd door? Waarom en wat denk je te bereiken met je reacties die bijzonder veroordelend zijn en vooral kant nog wal raak slaan. Ik verwijs naar inhoudelijke reacties die tot verdere verwerking komen van een Thomas Gordon ervaring in overleg. Dat maakt jou dan een beetje mijn psycholoog! Durfjij dat aan?

   Like

 3. Zoals altijd schiet je direct in de zwakke verdediging, het blijkt met jouw beperkingen onmogelijk om aan WERKELIJKE, heerlijke eerlijke zelfreflectie te doen. Tot dusver lieg je jezelf altijd voor.

  Verdere argumenten zijn toch helemaal niet nodig? Lees gewoon eens de waanzin die je uitkraamt, dat zegt genoeg.

  Like

  1. Ik denk dat die waanzin die ik uit direct heeft te maken met je zelfreflectie. Ik schrijf op advies van Mijn Psychiater. Een zo objectief mogelijke mening die mij tot nog verder verwerken aanzet van het haast Gods onmogelijke. Of je even je zwaarste trauma wilt verwerken, omdat je een rustig moment in je leven ervaart. Jij zegt dat ik schiet in mijn zwakke verdediging. De feiten zo als ze zijn kennen geen sterkte of zwakte. Zij zijn feitelijk. Als het systeem of protocol zich niet wil bezighouden met de feiten die ze zelf gebruiken enkel ook nooit te bewijzen zoals incest of pedofilie, dan hoor ik graag of we tot een evenwichtige communicatie zouden kunnen komen. Loze beschuldigingen prachtig mooi uitgespeeld vanuit het theorieboek van het wanfunctioneren van het verNEE-derlandse familieOnrecht. Dus kom eens met feiten of inhoudelijke beweringen. Probeer mij eens uit en probeer eens tot een vermeende overdracht van begrip te komen. Of denk jij dat communicatie ergens anders overgaat. Ik denk niet dat als jij nogmaals zo onbekend en onbemind je gevoelsuitingen nergens op kan baseren dat ik je mag gaan negeren. Ben je tegen mij en ken je me totaalniet of trigger ik een snaar die je verleden je heeft opgeleverd? Totdpoedig hoop ik Karen. Ikkijk echt uit naar je reacties!

   Like

 4. Als je gestoord bent, is het logisch dat je verstoten wordt. Dit is niet de schuld van exen, jouw kinderen of de overheid. Dit is jouw eigen schuld, wees eens eerlijk en zoek hulp.

  Like

  1. Motivatie zou ik nog typen. Wat is gestoord en vooralin wie zijn ogen. De redenen door Nicky gebruikt om mij te verstoten zijn geheel nooit te sprake geweest. Dus daar gaat al iets en feitelijk alles al
   De Bietenbrug op!!!

   Like

  1. Kortste versie… een misdaad tegen de mensheid… stond er op mijn persoonlijk programma dat ik naar de kerk zou gaan, dan kwam ik vrijwillig met geweld op de isoleercel terecht. Extra zorg voorziening is nog meerdenlen dat ze weten hoe het m

   Like

   1. Ik ben toch echt benieuwd hoe je het daar gehad hebt etc.
    Schrijf daar anders eens een blog over, ik denk dat meerdere mensen dit wel interessant zullen vinden om te lezen. Ik in ieder geval wel !

    Like

 5. Nee, dat zeg je niet goed.

  Maarja, je verwijdert toch alles wat je niet wilt horen. De narcist negeert alles wat buiten zijn simpele denkwijze valt.

  Like

   1. Ja daar gaat die weer verder. Ik heb nog niks verwijderd, ik probeer jullie of jouw gedachten gangen te vinden en te doorlopen. En ik kom er niet na me toch al 18,5 jaar de hand in eigen boezem te hebben gestoken. De voorwaarde voor alles en dan ook vooral het eerste te verwijderen is dat het oppervlakkig blijft of juist nooit inhoudelijk komt. Van jouw mening kan ik nog niet iets vernemen dat ik daar iets inhoudelijks mee kan…. dus Dame doe eens je best tothet produceren van te beoordelen inhoudelijke feiten of meningen. Anders het liefst met jou toestemming dat ik je mag gaan verwijderen. Dat klinkt toch reeel of ervaar jij dat al weer als Hyachinterig!!! Nee ik hoop dat ik uit kan gaan van je begrip, en anders eindigt onze Communicatie straks toch echt in een “Wat Jammer”. Enkel dan wel met wederzijds begrip. Begrijp je mijn insteek!

    Like

 6. Je bent geheel schuldig aan hetgeen waarvan je op vakantie bij jusitie mocht. Niet de eerste keer overigens.

  Gelukkig ben je liever lui dan moe, je werkt toch niet. Anders was zo’n strafblad nog best lastig.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s