Facebook heb ik noodgedwongen mogen verlaten ivm nsb cultuur!!!

Nee het is niet eens vechten tegen windmolens, terwijl dat zo een mooi stukje beeldspraak zou zijn. Als een Don Quichote achterste voren op een ezel( of was dat weer een ander verhaal) tegen windmolens vechten. Vechten vind ik al totaal niet de kwestie. Vechten vind ik gerelateerd aan een strijd zonder winnaars. Enkel ben ik allang al geen verliezer meer. Elke tegenslag gebaseerd op haast negatieve “Er was eens” verhalen. Een sprookje op aangebrande bedorven lucht. Strijden voor Rechtvaardigheid, Eerlijkheid en Open zijn. Opkomen voor de Waarheid die dichterbij het midden ligt. Open voor een Waarheid met echte inhoudelijke feiten en geen speculaties zoals de Openbare Rechtspraak hier gebruik van hoort te maken. Berichtjes van Je Vader of Je Moeder. Ik kan ze nog niet bedanken voor hun inbreng omdat het enkel weer labeltjes zijn van hun mening. En ik en feitelijk wie niet zou gebaat zijn bij elkaar attenderen en verrijken met inzichten. Is er een contact collectief gebruik van internet ontstaan waarin de overheid haar querulanten kan aanspreken en mogelijk zelfs belonen om maar te blijven stoken en uitlokken. De signalen zoals ik ze ervaar lijken er allemaal wel op. Als ik het Dunning Kruger Effect aanhaal, dan blijven de reacties enkel op het oppervlakkige niveau van dat ik daar een flink aandeel mis in sla. Ik laat ze dan ook gewoon staan, want ze horen schijnbaar of klaarblijkelijk Er bij deze reactie/ stook of ik kan me er niks erbij voorstellen cultuur dat zij zich daarbij goed voelen. Of dat ze echt een bijdrage leveren. Reageren is veel te makkelijk geworden. En ik blijk gewoon hun bijdrage nog steeds niet effectief op te kunnen pakken. En ik heb mezelf toch al de laatste 18,5 jaar kunnen toeleggen op de hand in eigen boezem te mogen steken. Ja ik verklaar het mogelijk op de manier waarop ik mocht opgroeien. Ouders van ruim voor de oorlog. Oke daar gaan we even als prachtig voorbeeld. Wat is in uw ogen ruim voor de oorlog? Is dat twintig jaar of is dat vijf jaar. De Een zou vijf jaar al ruim genoeg vinden. De oorlog was kort, de bezetting was meer dan lang genoeg. En vijf jaar is hoe je het maar mag gaan ervaren. Vijf jaar in een bezetting van alles kan tegen je gebruikt worden om je de kogel te laten ontvangen, dat is een gevoelsmatige bijzonder lange tijd. De achttien en een half jaar dat OOK MIJN dochter haar vader mocht worden afgenomen op een reden van klaarblijkelijk enkel een mening en waren het twee raad voor de kinderbeschadigingsonderzoeken. Van die onderzoeken die bijvoorbaat al zo verlopen dat je er geheel niks van merkt, ze duren daarin tegen ook nog eens maanden en als je dan uiteindelijk ziet wat ze op papier durven te zetten. Echt wauw. Ongeschoten pijlen cultuur, oplossingen zijn we duidelijk niet op gericht en als de Verantwoordelijke ouder blijk geeft van haar Eerlijkheid dan heeft de andere ouder het gedaan. Onderzoeken die schijnbaar maanden mogen duren, inhoudelijk enkel waanzinnige Onzin mogen produceren. O ja dat was ooit een verhaal met “inhoud”. Moeders geeft toe niet te kunnen communiceren met de Vader. Laat ik dat nu eens zijn. Trots en druk bezig zijn Vaderschap vorm te geven. Ik was namelijk niet geheel of geheel ongepland Vader geworden. Mijn zussen of in ieder geval Sylvia( wat een bijzondere) en Manuela… daar probeer ik nog steeds nog iets mee te communiceren, hadden beide het idee en mogelijk ook het gevoel dat toen nog Angela Brink zich opzettelijk zwanger had laten worden om mogelijk mij maar te behouden. Iemand met een baan en dus geld. Of zou het om mijn persoon kunnen hebben gegaan? Werk in uitvoering!!! Oftewel wordt vervolgd!!!

Ik probeer even op te pakken, daar waar ik gebleven was. Even doorlezen en verder van me afschrijven. Het werkgeheugen even opschonen. De last van de ongefundeerde verhalen die bijzonder uit de voegen zijn getrokken. Ik zou zelfs agressief verbaal zijn geweest met een stel jeugdigen die ik aansprak op de schildpadden in de sloot.

Kennis welke negeert wordt, wat beschadigt het dan allemaal?

De wanhoop van het materialisme. Alles is een verdienmodel. Demonstreren een verdienmodel, klachten idem, dit systeem is zijn einde nabij en dat komen we tegen in dit beleid. MensenRechten lijken niet eens meer te bestaan in dit VerNEE-derland. Eindeloze berichten op facebook dienen ook dit zieke beleid weer. Mensen die denken te kunnen oordelen en enkel kunnen veroordelen. En dan kan zelfs de basis van een samenleving het wanhoopsbeleid van deze instanties en overheden duideljk maken. Ben je Heer-lijk wordt je afgestraft, ben je Eerlijk doen ze gewoon het zelfde. Probeer je elkaar te helpen en zien zij het brood uit de mond gestoten, dan gaan ze zich er mee bemoeien. Ben je al slachtoffer, dan wordt je verder geslachtofferd. Instanties die officiele rapporten gewoon op hun keuze aannde kant schuiven, nergens iets van harde feiten hebben. Het geklungel van de rechtbanken met als persoonlijk voorbeeld het werk van k van leeuwen in zwolle op 15 oktober 2018 en 21 mei 2019. Niks is nog gebaseerd op feiten van horen en wederhoren. Juridisch verschansen ze zich in hun bureaucratische verdwaasbeleid. Geen feiten, geen dossier, waaruit ze mij Meneer de Witte noemde. Ja als er geen dossier is dan kan je enkelt maar veroordelen. En daar gaf je meer dan volmondig getuigenis van. 

Dus zij die aangifte doen van wat zij zo denken te kunnen beoordelen, zij spekken dit beleid. Dat is gewoon rechtertje spelen. Dat is toch heel bizar. En de rechter getuigt daar ook van. Het mooie daarvan is dat met de toneelstukjes van voorgenoemde data Lisette Helmantel De Witte inmiddels ook inziet hoe haar vorige relatie omzeep is geholpen en dat ze daar nu actief ook beleid invoert tegen haar BLOEDEIGEN KINDEREN JAYDA EN TRISTAN. Enkel om het verdienmodel welke ruimschoots buiten de corruptie en voordeel gaat van het geldelijke gewin van edwin helmantel alleen. Het slachtoffer zo beschermen dat de Dierbaarsten daaronder het grootste slachtoffer worden. De logica ten top. NEE-derland is al lang kopje onder. En dan zij die daar van op de hoogte zijn hebben hun bijdrage nog eens te gaan doen om hun eigen kennis en ervaring nog dieper en intenser te vergroten. Het zijn gewoon de feiten. En deze gewone feiten leggen ze dan gewoon opzij, omdat ze in het stuk hebben mee te spelen. Lisette heeft me totaal nooit aangekeken in die twee toneelstukjes van k van leeuwen. Als of er echt iets schokkends is gebeurd. Als of zij dat zelf niet meer weet, of heeft ze haar zelfovertuigend vermogen zijn kunnen overstegen. En waarom typ ik dit hier allemaal. Om te verhalen. En verhalen zet alles nog eens op een rij. Verwerken, herbeleven, en naar jezelf toe zo goed mogelijk verantworden/ verantwoorden. Angela Brink had een proces-verbaal laten opmaken waarin ik Haar tot 72( haar geboortejaar) keer toe haar bijna het ziekenhuis in had gewerkt. En geen medisch dossier. Dat dit nooit is opgepakt lijkt me logisch enkel haar toneeltalent geleerd in de eerste graad van les mogen geven op de wissesdwinger te Leeuwarden, daar was de overheid niet tegen bestand en er was weer vet geld te verdienen. Nicky is sinds 14 november 2001 haar Bio-logische vader kwijt. Is overtuigd van het feit dat ik nooit interesse in haar heb gehad en dat mocht ze op haar elfde aan die niet hiertoe capabele rechter in hoger beroep vertellen die me zekerheid niet weet wat dit meisje van elf kan herinneren van vijf of zes jaar geleden. 

Een rapport van de raad voor de kinderbeschadiging. Maanden en jaren gaan er overheen. Je verneemt er niets van totdat ze ineens hun rapport hebben gedaan van een onderzoek waar je nooit iets van verneemt. De organisatie declareert weer maanden werk, en gemeenschapspot kan weer geplunderd worden. Ja zo blijven dit soort organisaties overeind. 

En de schade aan de Maatschappij, deze Kinderen, geld wordt nks waard gemaakt door dit waardeloze beleid. Een angstcultuur wordt als corona over NEE-derland verspreid. Angst en negativiteit is wat de klok slaat. Vechten tegen instanties als Don Quichote tegen de windmolens. Het is geen klagen, het is geen onzin. Het zijn de feiten van deze nep”echt” scheidingscultuur. Neem nou die Jos Aalders met zeven gerechtelijke uitspraken om Jonas zijn zoon OOK te mgen zien, en daarna bepaalt zijn ex. Geen dwangmiddel wordt geschuwd of zelfs maar ingezet. Een zoethouder tijdrekctultuur om maar geld te kunnen opstrijken. En zekers niet dat wat blijft hangen aan de strijkstok. Nee deze manier van werken is Alle Goden geklaagd. En al zeker vijftig jaar lang ontwikkeld en uitgevoerd. Dat er mogelijk nog steeds een fout zit in het protocol van de rechtspraak waardoor vier MILJOEN, ja de vier met zes nullen uitspraken en beschikkingen of zelfs hun wel bekende onevenwichtige veroordelingen behoren nietig verklaard te worden. Dat is een doofpotaffaire waar Corona nog een puntje aan kan zuigen. Verifier dit maar bij Joep Zander. Een nog oudere rot in het vak dan ik!!! Een 25 s dertig jaar is hij al aan het timmeren aan de weg. De weg van de bescherming van het Onschuldige Kind in vecht en of scheidingssituaties. Het veiligstellen van al die ernstig gePASte ouders, De erkenning van KinderMishandeling volgens Parential Alienation Syndrome. De logica hoort toch te Erkennen en te Herkennen enkel er is nog niks officieel erkent. Jeugdzorg geeft dat zelfs toe. Patrick was super Trots op het feit dat de directrise van jeugdzorg daar een uitspraak over had gedaan, en dat zou de sleutel op alles behoren te zijn, enkel ze laten het slot er niet af omdat er nog geld aan verdiend wordt, ook al gebeurt dat illegaal en tegen alle logica in. Geld is met die extra waarde alle waanzin ten top overstegen en allang in de diepste troggen van de oceanen gestort en iedereen weet het en niemand lijkt er wat aan te doen. Lobby-istisch den haag is ook te druk met geld opstrijken. Mensen wat hebben we nog aan rechten over als loonslaven van een achterhaald fenomeen=> materialisme. Daar wordt je helemaal niet gelukkig van. Enkel het had een ruilmiddel behoren te zijn en blijven van de ruilmarkt. Kopen is gewoon ruilen, enkel geld schiep het gevoel van macht. En macht maakt deze wereld echt eng…

oke ik sluit deze even af omdat ik toch weer afgeweken ben naar mijn standaard en vooral ergste trauma… geld. Geld en wat “mensen” er wel voor overhebben om het te verkrijgen.

een afsluiter dan… ik heb op professionele basis een relatie met Lisette de Witte… dan ben je al bijna getrouwd toch… of is dat alleen voor de overheid zo en voor het Volk geheel anders… HET VOLK HOUDT ER ANDERE WAARDEN OP NA DAN DE INSTANTIES EN ONDERHEDEN( lees overheden

De overheid floreert op onze Acties. Wat rest ons dan nog?

Nee ik ben zekers nooit als VREDELIEVEND MENS bezig met aanzetten tot geweld. Dat lijkt mij nooit een oplosding. Oorlogen hebben toch ook geen oplossingen geboden op de situatie die op dat moment nog leefde. Ps voor mij is Schrijven leven en ordenen van gedachten en gevoelens.

Enkel als de overheid structureel onwrikbaar blijft in haar Mensenrechtenschendende beleid. Als klachten of feedback op het uitgevoerde beleid worden afgedaan als gewassen neuzen, als ze halsstarrig zich juridisch totaal in dekken en geen verbetering toegaan passen, dan zouden ze feitelijk bij het volgende moment van beoordeling geen kans meer behoren te krijgen om verder te “functioneren!”! Waar zijn ze dan toch op uit? Wat verwachten ze dan nog van Het Volk. Dat ze zich als schapen laten lijden onder het juk van Onrechtvaardigheid. Effe een ongewilde pauze!!!

Goodnight: een ontspannende avondroutine om beter uitgerust te zijn

Eindelijk avond. Je hebt hard gewerkt. Veel mensen gesproken. Je hoofd de hele dag gebruikt. In ruimtes gezeten met mensen waar je eigenlijk niet veel mee hebt. Gelopen. Gefietst. Auto gereden. Gewacht. Je bent kapot. Maar je kant jezelf maar niet “uit” zetten. Hoe zorg je voor een goede nachtrust? Zie hier een ontspannende avondroutine: […]

Goodnight: een ontspannende avondroutine om beter uitgerust te zijn

Goodnight: een ontspannende avondroutine om beter uitgerust te zijn wauw is dit ook door mij geschreven.
Rituelen zijn zeer waardevol in objectieve overtuigingsprocessen van jezelf. Door een ritueel zet je kracht bij om jezelf iets zo objectief mogelijk bij te staan.

Spiegelbeeld, wat vertel jij mij?

Een actie van zelfreflectie. Met wat pianomuziek in mijn rechteroor kom ik op advies even aan op die hand in eigen boezem steken zoals in dat e-mailtje van Jannie Bremer toen ten tijden. En er waren zoveel manieren tot communiceren dat totale communicatiestilte nooit te verantwoorden zouden kunnen zijn. En de ooit Angela Brink verdween in een van de achterhoeken van dit land onder een naam van Ans de Boer. Een soort getuigenbeschermingsbeleid om de doofpot te beschermen van het vrijlaten van bekend gestelde Waarheden.

oke, waar is wat, zo fout gegaan dat deze Kinderen op de subjectiviteit van de mening van enkel de Moeder al zolang nog geen Bio-logische vader meer schijnen te vernemen of te hebben. Mag niet en ook zij weet dat maar al te goed. In de overdracht van Begrip oftewel Communicatie genoemd, zijn er haast geen voorbeelden te noemen, die een van de partijen uit zou kunnen sluiten van enige Schuld. Voor Velen nog steeds en vooral jammer een negatief woord. Terwijl het een Prachtig woord is voor de motivatie van de vele Levenslessen, die je zouden kunnen overkomen of opvallen. Ja zelfreflectie door inzicht in het Positief Denken. Mijn beide exen hoogst dankbaar voor hun bijdrage aan mijn Persoonlijke Ontwikkeling. Mijn Hoogste Waarden werden mij tot nu toe, de dag van vandaag 19 juni 2020, nog niet bekend gesteld. En dat na twee van die toneelstukjes van k van leeuwen In dat afschuwelijke gebouw van beton en staal vandaar waar ze de waan eens laag proberen te houden dat recht zou bestaan enkel dat geen enkel NATUURLIJK PERSOON het mag ontvangen. Wat zou ik fout kunnen hebben gedaan? Elf jaar van doodsangst mijn Dierbaarsten te verliezen zijn als een Selfforfilling Professie doen laten uitkomen. Heb ik dat gedaan? Heb ik echt iets inhoudelijks fout gedaan? En wie beoordeelt dat dan? Niemand heeft nog iets onderzocht. De raad houdt zich graag En gewillig op de achterste grond om zo onopgemerkt alles toe te eigenen. Ik kan me na al 18,5 jaar nog steeds maar niks bedenken waar deze Kinderen het aan verdienen om in omstandigheden te worden gebracht waarin ze perfect bijzondere overtuigingen kunnen oplopen, of Zelfs zelfsontwikkelingsstoornissen. We kunnen gelukkig de onzekerheid van de Waarheid niet achterhalen, enkel totaal uitsluiten zit er zekers niet in. Ik ben vast niet schuldloos, en wat er gebeurd is, dat hier aanleiding toe heeft gegeven, ik kan het nog steeds niet op mezelf betrekken. Ik zou ook zo graag willen weten wat, enkel Lisette en Angela hebben het nooit gezegd. En ik kwam zo tot momenten als nu, waarin ik schrijf, bedenk, verwerk en beredeneer en filosofeer. Mijn werkgeheugen opgeruimd, de orde voor functioneren uit de Chaos van Goddelijke ervaringen. Gericht op verbetering. Intensivering, enervering, en voor Inspiratie en Motivatie. Schrijven heeft het me opgeleverd. Een boek, een verwerking tot in het volle van het Leven komen staan. Gewaardeerd worden naar jezelf toe, een gevoel kunnen invoelen In Ethos… in enthousiasme. Sai Baba als inspiratie tot groei, en een prachtige gecontinueerde bloei van Volwaardig Mens zijn zoals de Mens bedoeld zou zijn geweest. Niet zoals de Mens zich mede-mend Begon te noemen, om de functies en doelen van het Mens zijn te verduidelijken, te herinneren of tot een Doel van het Leven te komen.
Had ik maar een reden, dan wist ik wat. Nu weet ik helemaal niks als de inhoud er toch niet meer toedoet!!!

oke wie helpt mij Te denken aan verrijking van mij zelf door hier over na te denken, speculeren en te enerveren.

met veel Liefde voor mijn zoektocht in eigen boezem naar waar dit nu echt over zou kunnen gaan. Was ik maar gek, dan kon ik dat de schuld geven. Ben ik te eerlijk en hebben ze het daarom gedaan. Ik ga er enkel vanuit dat ze het richten op hun motivatie, hun overtuiging goed te doen, of gewoon ordinair om brood op de plank te kunnen verantwoorden. Nog weleen leuke vanuit mezelf natuurlijk gezien en ervaren, zo objectief mogelijk. Ik had veel eerder haar moeten verlaten. In 2005 feitelijk al. Je leven zou maar al 18,5 jaar in ernstige au zijn blijven hangen. Tuurlijk ben ik ook slachtoffer van wat de Mens is geworden. En wie daar verantwoordelijk voor mag worden gehouden Is nog steeds te betwijfelen. Niemand durft zijn verantwoordelijkheden te nemen. rutte of ÉÉN van de bestuurlijke lobbiesten zekers niet. De koning houdt zijn graaiende hand wel op, dus die gaat ook niet staan ter Vuur en te Zwaard. Laat staan voor de Kinderen van dit NÉÉ-derland.
oke heb ik nog iets gedaan aan zelfreflectie of ben ik nu een Narcist uit de Bollenstreek? We sluiten af en publiceren maar even weer. Dit zouden we wel meer behoren te gaan doen!!!

tot snel dan maar weer, Veel Liefde en Inzicht Arnoud Michel

Voor als jullie het willen weten? Aan Mijn Kinderen.

met de bewijzen van hun fascinerende en vooral bijzondere beleid in mijn handen, trekken zij mijn hele leven onderuit. Het strafrecht wordt misbruikt om 47 artikelen en Mensen- en KinderRechten schendingen te verdoezelen. Gewoon omdat we niet mogen weten. Omdat zij geheel andere prioriteiten hebben dan wij. Zij opereren vanuit een verdienmodel, een verdienmodel vol met afschuw van Menselijke waarden. Materialisme achterhaalt, en daar kijkt nog bijna niemand van op. Dr Wayne Dyer… een ogenopener die ik door een bijzondere aanwezigheid van mij op de afdeling van de Turkse tramschutter uit Utrecht. En waarvoor ook alweer? Omdat ik interesse toon in mijn biologische Minderjarige Kinderen. Hoe was het ook alweer? Ik stuur een KLOKKENLUIDEND E-mailtje naar de politie. Lisette gaat zich daardoor bedreigd voelen in het door de mand vallen van Haar willens en Wetens schenden van de KinderRechten van Onze Kinderen. Ja ik sluit hier even af dan ga ik eens wat zelfreflectie vormgeven in een volgende post… Spiegelbeeld, wat vertel jij mij?

Mijn doodsvonnis!!!

Oorzaak en gevolg Is een onbekende kwestie bij de instanties die zich aan de wet van verificatie behoren te houden. Enkel er is geen toezicht op het toepassen van de wet, en dan gaan die makke schapen van werknemers bij jeugdzorg ineens gecertificeerd geheel geen wet of iets toepassen… gewoon te lui of omdat ze dan hun eigen instituut of organisatie gaan onderuit halen. Shell-shocked uit weer een toneelstukje van zo een dooie rechtbank wegkomen, de moeder verkondigt dat Ons Dochter Jayda alle verschijnselen van Kindermishandeling heeft, en de rechter negeert het allemaal professioneel. Nee als ze zo professionele rechtspraak gaan doen, dan hoeven ze niet eens te beginnen, dan zijn ze al failliet voordat ze beginnen.
En professioneel is een absoluut verkeerde drijfveer. Logisch, transparant of gewoon Eerlijk horen de drijfveren te zijn voor VERANTWOORDE EERLIJKE MENSELIJKE RECHTSPRAAK. Niet deze warrige Shell-shocked veroorzakende “ wanvertoningen” van in elkaar geknutselde toneelstukjes. Advocaten die maar iets te graag een graantje mee pikken. Echt inhoudelijk hoor je voor jezelf op te kunnen komen, enkel zo een k van leeuwen is verantwoordelijk voor het feit ik haar hier nu vermeld. Zij heeft het er op aan laten komen. Rutger van de raad voor de kinderbeschadiging wist perfect waar dit nu overging. Enkel ze moesten nog wat verdwaasde Blijf-maar-thuis-vrouwen nog een baantje opleveren, dus genereren ze nog even een blik raadsvertegenwoordigers die totaal nooit nog iets hebben gecommuniceerd met de voorgestelde onderzoekers, die maandenlang “onderzoek” doen. Maanden verneem je totaal niks? En dan komt er een iets op papier wat niet eens raakvlakken heeft met iets of feitelijk helemaal niets. En daartegen in gaan schrijven levert enkel weer dikke van dales op volgeschreven. Wordt toch niet naar geschreven. Dus waar zit wie nu wanneer over uit… zolang hun Bloedgeld maar elke maand binnen komt, want ze willen nog een vierde keer op vakantie dat jaar. Hoevaak is de consulent van de te gemeen-te wel niet op vakantie. En nooit een plaatsvervanger, dus waar is nog een ingang tot verbetering of om tot een uitkomst te komen. Voor nu voor dit land uit mijn aangedane En opgedane ervaring teken ik hier mijn Ondergang om de nobele taak Van AllRound KLOKKENLUIDER TE WORDEN, te zijn en vooral te blijven tot de dood erop volgt. Ggz-KLOKKENLUIDER, justitie-KLOKKENLUIDER, dji-KLOKKENLUIDER, politie-KLOKKENLUIDER. OVERHEIDSKLOKKENLUIDER, en als je dan ziet hoe KLOKKENLUIDERS IN DIT NEE-DERLAND WIRDEN BEHANDELD, dat kan deze post wel mijn definitieve ondergang worden. Hoofd omhoog en Eervol Heer-lijk Eerlijk voor Onze Kinderen van Nee-derland. Voor Elkaar en vooral met Elkaar… zo dat ben ik weer kwijt…

Ja ergens in dit Godvergeten land nog iets van een Melding van een Misdaad tegen de Mensheid doen, of denken dat we mensenrechten hebben in dit land… bedenk het maar even… maar nu al sinds 1945 niet….

Oant Sjen!!!

Het menselijke gedrag… of juist precies niet!!!

Mensen die met opzet andere mensen in de problemen helpen van ongekend kaliber. Of juist de mensen die het al zwaar hebben nog ernstiger belagen en dwars zitten tot aan eindeloos diep mogelijk zelfs pesten aan toe. Vanuit de overheden zonder verificatie of vanuit de overheden die zich volgens de wet wel bezig horen houden met verificatie en dat totaal niet doen. Heel eigenaardig, en ook heel schokkend. Mensen die mensen en dan primair de zwakkeren onder ons nog erger letterlijk naar het leven staan worden naar het leven gestaan. Een wijkagent die zich richt op Elkaar negeren, terwijl er de meest schokkende situaties zijn voorgevallen. Een klikcultuur van kaliber welke de praktijken van de DDR meer dan ruimschoots overschrijden, tot ernstig mensonterend aan toe of zelfs veel verder. Een misdaad tegen de Mensheid. Rutte gedrag, politiek of lobbieisme ( oeps) welke altijd geld hoger stelt dan Welzijn. Oke WELZIJN. Alsof ze het woord niet eens kennen. Een Volk dat leeft, werkt aan zijn TOEKOMST. Een toekomst gericht op Welzijn. Elke dag weer geënerveerd zijn door nieuwe gedachten, emoties en gevoelens. Inspiratie voor elke nieuwe dag in grote getale aanwezig of gecreëerd. Als een God je Leven geschapen, en invulling aangeheven. Oke terug naar die feitelijke Onmensen. Een leidinggevende van de gemeente dronten. Die gewoon een loslopende idioot gewoon helpt om vrouwen en zijn eigen kinderen gewoon naar de gallemoer helpt. Een psychiatrisch patient welke zich nu uitgeeft voor psychiater met enkel een paar stukjes psychologie en mogelijk niet eens een certificaat… echt gewoon eng, een vrij beroep noemen we het dan maar. Een Dame zoals Helga die zo wordt uitgemolken door echt wie niet… de huisarts, de woningbouw, de Hulpverlening, als dat volgens haar verhalen wel zou bestaan. Zo vaak mishandeld, tot echt ernstig meer dan alles overschrijdend aan toe. Net zoals jeugdzorg of gaat het echt zover uit eigen ervaring dat als je het pas eindelijk zelf meemaakt, elke instantie gewoon fout functioneert vanwege een geheel fout ingestoken motivatie. De compromis tussen echt helpen en een beleid welke zo goedkoop mogelijk heeft te functioneren om het hoogste “rendement” eruit te halen. Wauw hier en nu. Het moment van ervaren enkel op verhalen ipv feiten uit ervaring en weten. De kennis die je hebt vernomen volledig negeren. In eens is donderwolk iemand daar wil, omdat het gevoel dat blijkt in te geven. Zo onnavolgbaar als… ja en daar weet ik denk ik even geen antwoord te hebben. Of kan ik het even gewoon niet volgen en kom ik afgeleid over. Ik lijd dan zeker aan een gevoel dat veel aandacht opeist.
Gewoon heel bijzonder. Is dat het wat de Mens zo ongeloofveloos zinnig maakt? Het lijkt er wel op. Oke terug naar Mercedes. Ze is niet eens op de hoogte terwijl ze vreselijk vanuit de hoogte een uitermate raar beleid op na heeft gehouden en nooit ook maar lijkt te hebben gedacht dat ik ook nog wel eens interesse heb gehad over het Welzijn van Esther. Totaal niet op de hoogte… echt eng op nog geen 250 meter afstand. Het zou zomaar Spaans kunnen zijn.
BeHulpzaamheid en echt er invulling aan durven geven. Vele adviezen die zo simpel zijn dat je ze niet voor mogelijkheid terwijl een plus 1 nog steeds twee zou behoren te zijn.

oke we sluiten even af, de nacht is al heftig aangebroken, dus we zullen de puurste versie van Liefde maar eens gaan toepassen. We gaan ons richting de nachtrust begeven… mensen gebruik je gevoel en een beetje van dat grijze spul onder je hersenpan en je Leven kan elk moment een belevenis worden!!!

10 juni 2020 alweer…

Het MEGA schandaal, Pedofilie, Moord en Geweld in de Belgische regering.

Koninklijk, adel en kruiwagens zijn ze allemaal zelf benoemend. Dat is nog een graad erger dan de slager die zijn eigen vlees keurt!!!

Kipdrego's Blog

Hendrik Maart 2013_0042Koningen, adel, magistraten en politici, het grootse pedofiel netwerk, aan de top van de Belgische maatschappij, wie niet instap krijgt hier geen plaats. Naar het Nederlandse voorbeeld en BILDERBERG GROEP.

Worden politici, hogere ambtenaren en magistraten omgekocht met geld, postjes en seksorgieën met minderjarigen?

België mag dan al wel een klein landje zijn, het heeft echter een grote overheid met een nog grotere BEERPUT die door ANONYMOUS werd opengetrokken.

“Anonymous” publiceert een lijst van mensen die betrokken zijn bij het netwerk van de zaak Dutroux. Is ook N-VA hierin betrokken of waarom blijft het bij hen stil hierover?

De volksvertegenwoordiger Laurent Louis heeft collectief een afschrift doorgegeven van een anoniem bericht aan alle parlementariërs van België. Het bevat een lijst van alle politici, zakenlieden en rechters dicht of van ver in strafzaken en pedofiel netwerk van zaak-Dutroux betrokken, er zijn zelfs leden van de Koninklijke Familie expliciet vermeld.

Natuurlijk, werd…

View original post 6,879 more words

Een brief aan Mijn Dierbaarste Kinderen.

we zouden het allemaal veel meer behoren te gaan doen. Verhaal schrijven over wat je hebt meegemaakt. Je verhaal van je Oudste Dochter al meer 18 jaar kunnen missen. Of ik het gedaan heb? Nauw dat weet ik wel zeker … dat heb ik niet gedaan uit levensbehoud van mezelf, mijn daarna poging om tot een gezin te komen is gestrand op het standaard probleem. Een gezin waar praten over gevoelens gedachtens en emoties natuurlijk uit den boze was. of het enge onbekende, of de beerputten opener. want als we het hebben over incest van je 8 ste tot aan je 17de, dan heeft het gezin daar echt wel de energieen bijgevoeld. Of ze deze herkend en erkend hebben, lijkt mij wel gebleken. Totaal geen idee hebben hoe beschadigd ze zou kunnen zijn en ik heb alleen maar onderzoek gedaan naar het algemene fenomeen van sexueel misbruit te zijn. Borderline persoonlijkheidsstoornis, nee dat was natuurlijk weer een ontwikkelingsstoornis wat je persoonlijkheid wat anders doet laten ontwikkelen. Dus feitelijk een ontwikkelingsstoornis van een Persoonlijkheid. Ja best heftig, dan heb ik D.I.S nog niet genoemd. In haar essentiele jaren van ontwikkeling van haar 8ste levensjaar tot aan haar 17de levensjaar. Een vader die zelf ook gewoon toegeeft dat hij veel te weinig vader is geweest. dit meisje heeft zelfs nooit een vader meegemaakt en nu doet ze dit haar hoogst Persoonlijke Bloedeigen kinderen hetzelfde aan. Recidiveren is niet zo netjes als je er niks positief mee bereikt

Oke ik zou dus aan Jayda en Tristan een brief gaan schrijven, opsturen mag niet, want dan schaad ik het twee jarige contactverbod voor twee minderjarige Kinderen gebaseerd op het letterlijk en overduidelijk verdraaien van Mijn Eigen Woorden. Ze krijgen natuurlijk hun eigen verhaal al te horen maar daarmee hebben ze nog geen gelegenheid om goed te kunnen oordelen. Oordelen doe je op minstens twee bekende verhalen. Kinderen, ik wil alleen even laten blijken dat ik nog steeds met jullie bezig ben, net zoals met jullie grote Halfzus Nicky Brink. ik heb alles gedaan, nee dat is niet zo, ik heb ook echt heel veel uit ervaring gelaten om nog iets voor jullie als Vader te kunnen gaan betekenen. Mijn leven is een beetje boel onderste boven binnnenste buiten achterste voren geraakt, toen ik aanzienlijk wat moeite had met jullie niet meer in mijn leven mee te maken, te ervaren, of gewoon door geen Papa meer van jullie te mogen zijn doordat het vrijwel onmogelijk werd gemaakt met vele meldingen van jullie Moeder bij 112. Zij had een regeling met haar advocaat of in ieder geval bekend bij haar Advocaat. Dat ze zelfs voor het vermoeden dat ik in de buurt was, 112 mocht bellen. Dat is dat telefoonnummer welke je belt bij levensbedreigende situaties. Jullie moeder mocht die altijd bellen als Papa zich even liet zien, Echt Kinderen wat ze allemaal met jullie laten gebeuren het is ongekend. De rechtbanken en gerechthoven, politie en justtie, jeugdzorg, werkelijk waar zo eng als die wereld zich afschermd van de redelijke werkelijkheid, of noem het de waarheid. Echt ongekend, Sorry Jayda als ik even wat woorden bebruik die jij nog niet kent. Gewoon vragen he als je het niet weet, Papa weet best wat en anders kunnen we het de hele wereld wel vragen. zijn er feiten dat jullie Moeder de verantwoordelijkheid over Jullie zo mag uitvoeren terwijl er heel veel MensenRechten van ook jullie twee ernstig geschonden worden. En een enkel geschonden mensenrecht is feitelijk al Onmenselijk genoeg! Ik kwam tot 48 artikelen. UVRM, EVRM en IVRK. Nederland doet als of ze niet bestaan! Het welzijn van de mens is in deze cultuur ondergeschikt gemaakt aan geld! vraag me niet hoe ze dit noemen. democratie, Corruptie, een ernstige leugen van het Koninklijkhuis, en bijna verder ook alles. Hoe Amerika met zijn veteranen omgaat!